VÔrdformu skaits: 976
VÔrdlietojumu skaits: 2498


adwents=˙wehdeena^
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 16.r.
	4

ahtri
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 26.r.
	1

aiseet
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 28.r.
	1

aiskahr˙chu
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 9.r.
	1

aiskawe
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 11.r.
	1

aiskawehts
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 15.r.
	1

aismigt
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 29.r.
	1

aisžkreet
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 27.r.
	1

aiswaddi
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 17.r.
	1

aiswežts
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 16.r.
	1

aizinahts
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 10.r.
	1

ak
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 23.r.
	8

allažch
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 27.r.
	3

allažchi˛
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 23.r.
	1

ammatu
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 17.r.
	1

apdohmatu
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 18.r.
	1

apgahnihts
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 27.r.
	1

apgehrbu
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 12.r.
	1

apnik˙chanu
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 6.r.
	2

appakžch
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 3.r.
	1

aprihtu
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 9.r.
	1

apžchehlojees
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 29.r.
	1

apžchehlotais
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 12.r.
	1

ap˙edžis
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 28.r.
	1

ap˙wehti
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 9.r.
	1

ap˙wehtihts
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 5.r.
	1

apžweizina
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 2.r.
	1

ar
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 12.r.
	2 2 Rav1767_SD 4.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 24.r.
	34

arr
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 10.r.
	9

arri
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 20.r.
	3

arridžan
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 22.r.
	1

a˙˙ini^s
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 29.r.
	1

a˙˙inim
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 3.r.
	1

a˙˙inis
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 29.r.
	1

ažtota^
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 1.r.
	3

atdoht
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 23.r.
	1

atees
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 11.r.
	2

ateet
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 12.r.
	1

atgreežch
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 3.r.
	1

atgreežchahs
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 14.r.
	1

atkal
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 14.r.
	2

atmakžahts
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 15.r.
	1

atminnahs
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 10.r.
	2

atnahk˙chanu
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 21.r.
	1

atnahk˙i
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 9.r.
	1

atnahzis
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 2.r.
	1

atne˙dams
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 13.r.
	1

atnežs
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 27.r.
	1

atnežts
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 14.r.
	1

atpelnijs
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 30.r.
	1

atpežtijs
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 3.r.
	1

atraddi˙i
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 26.r.
	1

atražts
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 10.r.
	1

atreebtees
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 8.r.
	1

atžchÝi║║ahs
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 18.r.
	1

atžpihd'
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 8.r.
	1

atžpihdeht
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 10.r.
	1

atžtahj
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 23.r.
	1

atžtah˙i
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 27.r.
	1

atžtaht
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 17.r.
	1

atžtahts
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 23.r.
	1

at˙wehte^
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 27.r.
	1

at˙wehtes
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 26.r.
	27

atwerri
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 23.r.
	1

augligi
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 20.r.
	1

augs
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 5.r.
	1

augžcham
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 13.r.
	1

augžta^
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 20.r.
	1

augžti
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 15.r.
	1

augžts
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 18.r.
	1

au˙is
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 23.r.
	1

awju
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 28.r.
	4

azzim
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 13.r.
	1

azzu
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 16.r.
	1

badda
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 21.r.
	1

baggatigi
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 19.r.
	1

baggats
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 3.r.
	2

baida
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 22.r.
	1

bailehm
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 25.r.
	1

bailejohs
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 22.r.
	1

balÝi
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 27.r.
	1

barribu
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 10.r.
	1

ba║║oht
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 22.r.
	1

behda^s
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 3.r.
	4

behdahm
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 18.r.
	2

behdas
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 15.r.
	7

behg
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 4.r.
	1

behgs
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 11.r.
	1

behrnam
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 21.r.
	1

behrneem
	1 1 Rav1767_SD 1.lpp. 7.r.
	1

behrni
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 3.r.
	1

behrni˛am
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 11.r.
	1

behrni˛žch
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 5.r.
	1

behrni˛u
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 29.r.
	1

behrns
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 11.r.
	3

beidžama
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 21.r.
	1

beidžu
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 9.r.
	1

bes
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 17.r.
	7

besdeewigi
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 19.r.
	1

bet
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 23.r.
	7

bihžtohs
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 21.r.
	2

bij
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 21.r.
	2

blehdibahm
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 23.r.
	1

bleh˛u
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 27.r.
	1

bohja^
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 20.r.
	2

braukdams
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 12.r.
	1

bree˙migs
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 9.r.
	1

brehz
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 4.r.
	2

brihnijeetees
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 14.r.
	1

brihnižchÝs
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 19.r.
	2

brihžcham
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 13.r.
	1

bruhtgans
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 9.r.
	1

bruhti
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 16.r.
	1

buhdams
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 15.r.
	2

buhs
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 3.r.
	6

buh˙chana^
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 30.r.
	1

buh˙chu
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 18.r.
	1

dabbuju
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 11.r.
	1

dahrgi
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 3.r.
	1

da´´a
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 10.r.
	1

darbi
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 17.r.
	1

darbi˛eem
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 15.r.
	1

darbs
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 10.r.
	1

darbus
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 17.r.
	1

darr'
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 6.r.
	1

darri
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 6.r.
	2

darru
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 6.r.
	2

dažchkahrt
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 15.r.
	2

dažchu
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 15.r.
	1

daudž
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 4.r.
	1

debbes
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 30.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 9.r.
	8

debbes=brauk˙chanas=deena^
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 1.r.
	1

debbesbrauk˙chanu
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 2.r.
	1

debbe˙i
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 32.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 18.r.
	3

debbe˙i^
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 18.r.
	2

debbe˙im
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 10.r.
	5

deena^
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 19.r.
	9

deenas
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 27.r.
	8

deeni˛a
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 21.r.
	1

deenu
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 7.r.
	1

deewa
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 30.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 26.r.
	2 2 Rav1767_SD 7.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 21.r.
	19

deewam
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 3.r.
	1

deewi˛
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 28.r.
	4

deewi˛am
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 10.r.
	1

deewi˛˙ch
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 22.r.
	1

deewi˛žch
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 9.r.
	1

deews
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 31.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 5.r.
	18

deewu
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 24.r.
	4

deh´
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 9.r.
	1

dehls
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 31.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 15.r.
	5

dehlu
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 19.r.
	1

deld'
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 4.r.
	1

delde˙i
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 11.r.
	1

de˙mita
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 20.r.
	1

de˙mita^
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 7.r.
	1

dewis
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 5.r.
	1

dewita^
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 7.r.
	3

diwide˙mita^
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 25.r.
	3

diwidežmita^
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 19.r.
	5

dohd
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 23.r.
	1

dohd'
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 11.r.
	2 2 Rav1767_SD 9.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 10.r.
	12

dohma
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 16.r.
	2

dohmaju
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 25.r.
	1

dohmas
	1 1 Rav1767_SD 1.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 25.r.
	2

dohmu
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 24.r.
	1

dohs
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 4.r.
	1

doh˙ees
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 6.r.
	1

doh˙i
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 28.r.
	1

doht
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 32.r.
	1

draudže
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 23.r.
	1

draudže^
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 26.r.
	1

draudžes
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 23.r.
	1

draudžiht'
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 9.r.
	1

draugu
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 15.r.
	1

drehbe^s
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 28.r.
	1

drihž
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 17.r.
	2

droh˙chiba^
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 22.r.
	1

družzi˛as
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 23.r.
	1

džen
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 17.r.
	1

džennees
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 5.r.
	1

džihwiba
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 14.r.
	1

džihwibu
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 11.r.
	3

džihwo
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 26.r.
	2

džihwodams
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 15.r.
	1

džihwoht
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 4.r.
	3

džihwo˙chana^
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 10.r.
	1

džihws
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 22.r.
	1

džimmis
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 15.r.
	2

džirdamas
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 15.r.
	1

džirdeht
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 24.r.
	1

dub´eem
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 27.r.
	1

durwis
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 23.r.
	1

durwja
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 28.r.
	1

du˙mahm
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 28.r.
	5

du˙mas
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 15.r.
	2

du˙mibas
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 28.r.
	1

du˙mibu
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 10.r.
	2

du˙miga
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 16.r.
	1

dweh˙'le
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 2.r.
	1

dweh˙eli
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 5.r.
	1

ee=eet
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 10.r.
	1

eedžim˙chanas
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 26.r.
	1

eegribbe˙chanu
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 5.r.
	1

eek˙ch
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 10.r.
	2

eekžch
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 18.r.
	10

eeleiji
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 29.r.
	1

eemih´o
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 29.r.
	1

eenaidibu
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 4.r.
	1

eenihžt
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 16.r.
	1

eepreezatais
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 5.r.
	1

eepreezina˙chanas
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 7.r.
	1

ees
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 17.r.
	1

eežpeežtas
	1 1 Rav1767_SD 1.lpp. 11.r.
	1

eet
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 21.r.
	6

ehdahs
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 9.r.
	1

ehku
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 16.r.
	1

ehna
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 4.r.
	1

eij
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 29.r.
	3

elj'
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 29.r.
	2

ell'
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 16.r.
	1

elle^
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 12.r.
	1

elles
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 24.r.
	5

e˛ýeli˙chi
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 7.r.
	1

e˛ýe´us
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 22.r.
	1

es
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 30.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 31.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 18.r.
	24

e˙mu
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 30.r.
	7

e˙˙i
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 15.r.
	5

fr÷lich
	1 1 Rav1767_SD 1.lpp. 11.r.
	1

gadda
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 26.r.
	1

gadda^
	1 1 Rav1767_SD 1.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 22.r.
	3

gadskahrta
	1 1 Rav1767_SD 1.lpp. 5.r.
	1

gaidama
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 11.r.
	1

gaidijs
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 3.r.
	1

gai˙mas
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 5.r.
	1

gai˙mi˛a
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 20.r.
	1

gallam
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 17.r.
	1

gals
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 16.r.
	1

gan
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 5.r.
	13

ganneem
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 12.r.
	1

gans
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 15.r.
	2

garru
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 24.r.
	1

gars
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 31.r.
	2

gattawu
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 9.r.
	1

glahb'
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 4.r.
	3

glahbi
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 12.r.
	2

glahbj
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 16.r.
	1

glahb˙chanu
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 22.r.
	1

glahbtu
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 18.r.
	1

gohda
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 22.r.
	2

gohdibas
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 11.r.
	1

gohds
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 21.r.
	1

gohdu
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 23.r.
	3

gottlob
	1 1 Rav1767_SD 1.lpp. 11.r.
	1

greežchas
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 11.r.
	1

grehkeem
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 23.r.
	5

grehku
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 30.r.
	7

grehkus
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 12.r.
	1

grib
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 20.r.
	2

gribb'
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 17.r.
	1

gribbedams
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 4.r.
	1

gribbi
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 22.r.
	2

gudras
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 7.r.
	1

gudrineeks
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 6.r.
	1

gudrs
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 7.r.
	1

gudru
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 3.r.
	1

ihpa˙chiba^s
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 30.r.
	1

ihpa˙chumu
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 12.r.
	2

ihžta^
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 14.r.
	1

ikkatram
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 14.r.
	1

ikkur˙ch
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 5.r.
	1

ikweenam
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 10.r.
	1

ikweens
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 24.r.
	1

ir
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 11.r.
	5

irr
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 28.r.
	24

is
	1 1 Rav1767_SD 1.lpp. 2.r.
	1

isahrdijs
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 16.r.
	1

isbaidihž'
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 28.r.
	1

isbaidihts
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 28.r.
	1

isbrihnitees
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 20.r.
	1

isbrihnoj˙chees
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 15.r.
	1

isdoh˙ees
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 10.r.
	1

isdžinnis
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 16.r.
	1

isleekahs
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 13.r.
	1

is˛emtas
	1 1 Rav1767_SD 1.lpp. 6.r.
	1

ispužchko
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 9.r.
	1

isteiks
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 5.r.
	1

it
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 27.r.
	7

ja
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 17.r.
	2 2 Rav1767_SD 5.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 28.r.
	17

jah˛a
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 19.r.
	1

jahnis
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 20.r.
	1

jau
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 5.r.
	3

jaukaki
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 8.r.
	1

jauki
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 9.r.
	1

jauna
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 26.r.
	1

jauna^
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 22.r.
	2

jauneem
	1 1 Rav1767_SD 1.lpp. 7.r.
	1

jauns
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 28.r.
	1

jaunu
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 7.r.
	1

jeb
	3 3 Rav1767_SD 4.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 27.r.
	6

jel
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 30.r.
	8

je˙i˛
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 22.r.
	1

ježi˛
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 9.r.
	4

ježu
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 13.r.
	4

ježuli˛am
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 27.r.
	1

ježuli˛u
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 12.r.
	1

jesus
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 12.r.
	1

ježus
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 17.r.
	19

jo
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 15.r.
	4

juh║a
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 25.r.
	1

juhs
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 7.r.
	1

jumprawi˛as
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 7.r.
	1

jums
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 9.r.
	2

k
	1 1 Rav1767_SD 1.lpp. 9.r.
	1

ka
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 3.r.
	1

ka`
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 4.r.
	2 2 Rav1767_SD 6.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 32.r.
	2 2 Rav1767_SD 11.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 24.r.
	38

ka`{kae}
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 18.r.
	1

ka^
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 20.r.
	1

kad
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 22.r.
	16

kahdas
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 22.r.
	2

kahrdina
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 3.r.
	1

kahžahm
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 10.r.
	1

kait
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 16.r.
	1

kam
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 22.r.
	4

ka║║u
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 4.r.
	2

karžtums
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 15.r.
	1

kas
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 27.r.
	2 2 Rav1767_SD 13.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 4.r.
	32

kauna^
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 6.r.
	1

kaut
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 9.r.
	2

kehni˛˙ch
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 15.r.
	1

kehni˛žch
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 2.r.
	1

kehni˛u
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 1.r.
	1

kihlu
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 19.r.
	1

klaht
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 24.r.
	4

klau˙ams
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 22.r.
	1

klau˙i
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 4.r.
	1

klau˙ihts
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 20.r.
	1

klau˙˙a
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 13.r.
	2

klu˙˙etu
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 10.r.
	1

ko
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 30.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 29.r.
	10

kreh˙la
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 22.r.
	1

kremt
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 24.r.
	1

kri˙chjana
	1 1 Rav1767_SD 1.lpp. 11.r.
	1

križt'
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 10.r.
	1

križtigi
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 29.r.
	1

križtitaja
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 19.r.
	1

križtu
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 5.r.
	1

križtus
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 22.r.
	15

krohni
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 11.r.
	2

kružta
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 15.r.
	2

kružts
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 17.r.
	2

kuhti˛a^
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 25.r.
	1

kuhts
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 23.r.
	1

kunga
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 27.r.
	2

kungs
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 17.r.
	28

kungu
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 10.r.
	1

kur
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 3.r.
	2 2 Rav1767_SD 8.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 28.r.
	8

kurls
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 22.r.
	1

ku║║a
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 21.r.
	1

kur˙ch
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 26.r.
	2

kweežchu
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 4.r.
	1

lab
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 23.r.
	1

labb'
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 29.r.
	1

labba
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 2.r.
	1

labbais
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 4.r.
	1

labbu
	1 1 Rav1767_SD 1.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 2.r.
	2

labpraht
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 14.r.
	3

labs
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 11.r.
	1

lahžteem
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 16.r.
	1

´ahwi
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 9.r.
	1

lai
	2 2 Rav1767_SD 3.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 12.r.
	8

laika^
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 14.r.
	1

laiks
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 9.r.
	1

laiku
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 11.r.
	1

laiwa
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 23.r.
	1

laizigs
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 4.r.
	1

laizi˛a
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 21.r.
	1

´audis
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 23.r.
	2

lauka^
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 9.r.
	1

lauks
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 4.r.
	1

´auneem
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 8.r.
	1

´aunu
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 9.r.
	1

´auti˛eem
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 19.r.
	1

´auti˛i
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 7.r.
	1

leekahs
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 24.r.
	2

leeku´i
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 28.r.
	1

leela^
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 23.r.
	1

leela^s
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 7.r.
	1

leelas
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 11.r.
	3

leeldeenas
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 6.r.
	14

leeldeenas=˙wehtko^s
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 12.r.
	1

leeldeenas=˙wehtku
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 22.r.
	2

leelees
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 15.r.
	1

leels
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 27.r.
	2

leetas
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 22.r.
	1

leez
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 10.r.
	1

lehnam
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 12.r.
	1

leij'
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 8.r.
	1

lez
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 3.r.
	1

lihdž
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 21.r.
	1

lihdžeht
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 18.r.
	1

lihgžmiba
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 18.r.
	1

lihžbeti
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 2.r.
	1

lizzis
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 3.r.
	1

´ohti
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 9.r.
	3

luhdž
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 24.r.
	1

luhdž'
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 9.r.
	1

luhdžams
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 28.r.
	2

luhdžohs
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 27.r.
	1

luhg˙chanu
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 8.r.
	1

mahja^
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 29.r.
	1

mahja^s
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 28.r.
	3

mahzibas
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 27.r.
	1

mahzihts
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 19.r.
	1

maižes
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 20.r.
	3

maižite
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 22.r.
	1

maižiti
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 12.r.
	1

makža˙chu
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 29.r.
	1

makža˙i
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 19.r.
	1

malla^s
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 3.r.
	1

man
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 3.r.
	2 2 Rav1767_SD 4.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 24.r.
	2 2 Rav1767_SD 4.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 30.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 32.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 5.r.
	2 2 Rav1767_SD 11.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 28.r.
	2 2 Rav1767_SD 14.lpp. 29.r.
	2 2 Rav1767_SD 15.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 12.r.
	68

manna
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 24.r.
	1

manna^
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 10.r.
	2

mannahm
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 5.r.
	1

mannam
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 22.r.
	1

manni
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 27.r.
	1

mannim
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 20.r.
	3

mannu
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 8.r.
	2

mans
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 30.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 27.r.
	15

maria
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 2.r.
	1

marias
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 1.r.
	3

maž
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 17.r.
	4

mažga
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 29.r.
	1

mattiht
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 27.r.
	1

meers
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 5.r.
	2

meeru
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 6.r.
	1

mee˙'
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 5.r.
	1

mee˙as
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 13.r.
	1

mehds
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 8.r.
	2

mehlehm
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 27.r.
	1

mehms
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 21.r.
	1

mehs
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 17.r.
	1

mekle
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 28.r.
	2

mekledams
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 4.r.
	1

mekleju
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 8.r.
	1

mihl'
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 13.r.
	1

mih´akais
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 11.r.
	1

mihletajeem
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 27.r.
	1

mihlibu
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 28.r.
	1

mih´o
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 14.r.
	1

mih´oht
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 3.r.
	1

mihlojahs
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 16.r.
	1

mih´u
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 18.r.
	1

mihti
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 11.r.
	1

mikke´a
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 19.r.
	1

mirdams
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 5.r.
	2

mirro˛eem
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 13.r.
	1

mirrons
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 22.r.
	1

mir˙chana
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 24.r.
	1

miržt
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 3.r.
	1

mohdrigs
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 12.r.
	2

mohkahm
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 10.r.
	4

mohkas
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 4.r.
	1

mohzibahm
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 24.r.
	3

mohzibas
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 10.r.
	1

muhs
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 17.r.
	3

muhžch
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 16.r.
	1

muhžcham
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 6.r.
	1

muhžchiba^
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 17.r.
	3

muhžchibas
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 3.r.
	1

muhžchiga^
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 18.r.
	1

muhžchigi
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 6.r.
	3

muh˙u
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 9.r.
	1

mums
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 17.r.
	2 2 Rav1767_SD 8.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 9.r.
	8

mutt'
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 17.r.
	1

mutti
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 23.r.
	1

nabagu
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 16.r.
	1

nabbadži˛˙ch
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 21.r.
	1

nabbagam
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 23.r.
	1

nabbags
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 29.r.
	2

naýýo^s
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 28.r.
	1

nahk
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 10.r.
	5

nahkam
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 18.r.
	1

nahks
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 22.r.
	1

nahkži
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 14.r.
	1

nahku
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 4.r.
	1

nahwe
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 15.r.
	2

nahwes
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 30.r.
	4

nahwi
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 11.r.
	5

nahz'
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 4.r.
	2 2 Rav1767_SD 12.lpp. 9.r.
	2 2 Rav1767_SD 14.lpp. 28.r.
	2 2 Rav1767_SD 16.lpp. 17.r.
	9

nahzi
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 12.r.
	1

nažta
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 15.r.
	1

ne
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 30.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 16.r.
	2 2 Rav1767_SD 10.lpp. 32.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 22.r.
	2 2 Rav1767_SD 11.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 10.r.
	2 2 Rav1767_SD 12.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 24.r.
	36

ne=eežpehjamas
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 22.r.
	1

neatgreežts
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 5.r.
	1

˛ehmis
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 16.r.
	1

nelabbas
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 3.r.
	1

˛em
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 10.r.
	1

nenožeedžigu
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 5.r.
	1

nežchÝihžteem
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 4.r.
	1

nežpehziba^
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 5.r.
	1

nežs
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 10.r.
	1

ne˙˙'
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 17.r.
	1

ne˙˙i
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 24.r.
	1

nihdetajeem
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 26.r.
	1

nikni
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 8.r.
	1

niknu
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 17.r.
	1

˛iknu
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 18.r.
	1

no
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 20.r.
	2 2 Rav1767_SD 6.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 23.r.
	30

nodewis
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 11.r.
	1

nodohd
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 15.r.
	1

nodohmaht
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 9.r.
	1

nogreežch
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 16.r.
	1

nokaut
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 22.r.
	1

nolikta
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 21.r.
	1

nolizzis
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 21.r.
	1

nonahwedams
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 13.r.
	1

notikt
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 11.r.
	1

nu
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 5.r.
	5

ohtra^
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 25.r.
	6

ohtra^{ohtr#}
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 1.r.
	1

pa
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 17.r.
	1

paba║║oht
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 20.r.
	1

pade˙mita^
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 7.r.
	9

padohmneeks
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 15.r.
	1

paganeem
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 4.r.
	1

paglahbjumu
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 10.r.
	1

paglahb˙chan'
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 19.r.
	1

pahr
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 12.r.
	1

pahrmetti˙i
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 29.r.
	1

pahrmijis
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 23.r.
	1

pahržpeht
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 4.r.
	1

pakka´
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 29.r.
	3

paklauži
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 8.r.
	1

paklau˙igs
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 8.r.
	1

paklau˙i˙chanu
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 10.r.
	1

paklau˙˙a
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 14.r.
	1

paklihdu˙chu
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 17.r.
	1

pakrittis
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 27.r.
	1

pa´aujahs
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 23.r.
	2

pa´aujohs
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 28.r.
	1

paldeews
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 3.r.
	1

paleek
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 6.r.
	1

paleeku
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 5.r.
	1

paleezi
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 20.r.
	1

paliga
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 17.r.
	1

paligus
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 12.r.
	1

palihdž
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 6.r.
	1

palihdž'
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 19.r.
	1

palihdžeht
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 4.r.
	1

palihdžetais
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 6.r.
	1

palihdži
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 21.r.
	2

pamanniht
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 10.r.
	1

pamohdina
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 21.r.
	1

papillam
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 15.r.
	1

par
	1 1 Rav1767_SD 1.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 29.r.
	21

parads
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 27.r.
	1

paradu
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 30.r.
	1

parahda
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 17.r.
	1

pa˙argi
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 5.r.
	1

pa˙aule
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 8.r.
	1

pa˙aules
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 16.r.
	6

pa˙auli
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 18.r.
	2

pa˙cha
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 28.r.
	1

pa˙cha^
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 14.r.
	1

pa˙chahm
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 21.r.
	1

pa˙chas
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 28.r.
	1

pa˙chu
	2 2 Rav1767_SD 4.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 16.r.
	3

pa˙luddina˙chanas
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 25.r.
	1

pa˙luddini
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 22.r.
	1

pažtahweht
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 9.r.
	1

pažtara
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 21.r.
	1

pažuddinahs
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 21.r.
	1

pažuddinahts
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 30.r.
	1

pažuddis
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 29.r.
	2

patees
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 5.r.
	2

pateikt
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 10.r.
	1

patikt
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 4.r.
	1

patrauz'
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 4.r.
	1

pats
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 6.r.
	8

paturrat
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 14.r.
	1

patwehruma^
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 6.r.
	1

patwe║
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 16.r.
	1

patwe║║ahs
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 16.r.
	1

pawadda
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 16.r.
	1

pawehl'
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 3.r.
	1

pazee˙chanu
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 11.r.
	1

pee
	1 1 Rav1767_SD 1.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 30.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 12.r.
	22

pee=ee˙chan'
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 29.r.
	1

pee=ehdinaht
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 21.r.
	1

pee=ehžtees
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 24.r.
	1

peeder
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 20.r.
	1

peedohd
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 30.r.
	2

peedohmu
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 12.r.
	1

peedžimmis
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 20.r.
	3

peedžimt
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 2.r.
	1

peeke║║ahs
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 15.r.
	1

peekta^
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 13.r.
	6

peeluhgtees
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 24.r.
	1

peemekle˙chanas
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 1.r.
	1

peemetti˙i
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 11.r.
	1

peenahkahs
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 14.r.
	1

pee˛em
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 28.r.
	1

pee˙auz
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 3.r.
	1

pee˙auzu
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 31.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 5.r.
	2

pee˙ohlijs
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 11.r.
	1

peetizzibu
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 19.r.
	1

pehda^s
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 15.r.
	1

pehdahm
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 25.r.
	1

pehdeja^
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 22.r.
	3

pehz
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 27.r.
	44

pelnees
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 16.r.
	1

per˙oni
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 17.r.
	1

pežti
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 19.r.
	1

pežtiht
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 26.r.
	1

pežtitais
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 4.r.
	4

pežtitaju
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 3.r.
	1

pežtiti
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 17.r.
	1

pežtitus
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 18.r.
	1

pilna
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 3.r.
	1

pils
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 3.r.
	1

pinnahs
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 24.r.
	1

pirma^
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 19.r.
	6

pirms
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 29.r.
	1

pleh˙igs
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 28.r.
	1

prahtam
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 22.r.
	1

prawee˙cheem
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 26.r.
	1

preeka
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 3.r.
	2

preeka^
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 18.r.
	1

preeks
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 14.r.
	4

preekžch
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 30.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 22.r.
	12

preeku
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 17.r.
	5

preezajees
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 2.r.
	1

preeza˙ees
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 18.r.
	1

preezigi
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 30.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 3.r.
	2

preezi˛u
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 26.r.
	1

pret
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 3.r.
	3

pretti
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 23.r.
	1

prettineeks
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 5.r.
	2

prohtu
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 19.r.
	1

puhÝis
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 20.r.
	1

puhpu´u=˙wehdeena^
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 7.r.
	1

puÝÝes
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 9.r.
	1

pulk'
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 10.r.
	1

pulku
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 28.r.
	1

pulzi˛u
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 18.r.
	2

putnu
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 10.r.
	1

r
	1 1 Rav1767_SD 1.lpp. 9.r.
	1

rahd
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 11.r.
	1

rahd'
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 22.r.
	2

rahdahs
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 18.r.
	1

rahdees
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 26.r.
	1

raižes
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 21.r.
	1

rakžto^s
	1 1 Rav1767_SD 1.lpp. 11.r.
	1

raudžiht
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 8.r.
	1

raudžijees
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 9.r.
	1

raugu
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 16.r.
	1

redž
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 28.r.
	1

reezi˛u
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 23.r.
	1

remdeht
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 17.r.
	1

rihga^
	1 1 Rav1767_SD 1.lpp. 10.r.
	1

rohkahm
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 9.r.
	1

rohkas
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 12.r.
	1

ruhkdams
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 9.r.
	1

runnaht
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 24.r.
	1

runnaju
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 25.r.
	1

˙agaidu
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 30.r.
	1

sahles
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 3.r.
	1

˙ahpehm
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 15.r.
	1

˙ajaukt
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 3.r.
	1

˙ajehdžahs
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 16.r.
	1

˙aldakais
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 9.r.
	1

˙alihdžina
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 3.r.
	1

˙amaita
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 10.r.
	1

˙amaitajohs
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 22.r.
	1

samariteris
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 30.r.
	1

˙arakžtitas
	1 1 Rav1767_SD 1.lpp. 8.r.
	1

˙atai˙a
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 9.r.
	1

˙atai˙ihts
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 4.r.
	1

˙ataižijs
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 2.r.
	1

satana
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 18.r.
	1

satans
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 3.r.
	1

˙atanu
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 17.r.
	1

˙atwehr˙i
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 12.r.
	1

˙aulite
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 20.r.
	1

˙auz
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 14.r.
	1

˙awa^
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 5.r.
	1

˙aweddihs
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 18.r.
	1

˙awu
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 16.r.
	4

˙azzidams
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 5.r.
	1

˙cha^s
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 29.r.
	1

˙chahdu
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 28.r.
	1

˙che`
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 17.r.
	3

schehlažtibas
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 18.r.
	4

schehlažtibu
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 12.r.
	2

žchehligi
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 11.r.
	2

žchehligs
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 11.r.
	1

žchehlodams
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 30.r.
	1

˙cheitan
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 11.r.
	2

žcheligi
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 12.r.
	1

˙chis
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 4.r.
	1

schkihžti˙chanas
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 26.r.
	1

žchÝihžtita
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 5.r.
	1

žchÝihžts
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 30.r.
	1

žchÝihžtu
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 4.r.
	1

žchÝinÝot
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 22.r.
	1

žchÝi║
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 15.r.
	1

žchÝirt
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 10.r.
	1

˙cho
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 22.r.
	5

˙chodeen
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 8.r.
	2

˙chohs
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 26.r.
	1

˙churp
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 22.r.
	1

seemas=˙wehtkeem
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 16.r.
	2

seemas=˙wehtku
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 11.r.
	2

˙ehkla
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 2.r.
	1

semme^
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 27.r.
	1

semmehm
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 15.r.
	1

˙en
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 21.r.
	2

˙eptita^
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 25.r.
	4

˙ežta^
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 26.r.
	7

˙ew
	2 2 Rav1767_SD 4.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 29.r.
	5

˙ewi
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 12.r.
	1

˙irdi
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 3.r.
	3

˙irdi^
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 9.r.
	2

˙irdigi
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 5.r.
	1

˙irdis
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 3.r.
	1

˙irds
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 16.r.
	10

˙irdsbailiba^
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 10.r.
	1

˙irmeem
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 20.r.
	1

˙ir˙ni˛a
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 6.r.
	1

˙ir˙ni˛a^
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 28.r.
	1

˙ižtees
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 9.r.
	1

˙ittis
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 28.r.
	1

skabbargu
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 26.r.
	1

žkattees
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 29.r.
	1

žkatteet
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 12.r.
	1

žkattiht
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 26.r.
	1

žkatti˙chohs
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 12.r.
	1

žkubbina
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 14.r.
	1

˙lauki
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 28.r.
	1

˙lawejat
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 15.r.
	1

˙magga
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 15.r.
	1

˙mahd
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 12.r.
	1

˙ohgis
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 7.r.
	1

˙ohli˙chanu
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 23.r.
	1

spahrno^s
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 10.r.
	1

žpaidihs
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 27.r.
	1

žpeežch
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 15.r.
	1

žpeežts
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 6.r.
	1

˙pehj
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 17.r.
	1

žpehj'
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 22.r.
	2

spehka
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 5.r.
	1

˙pehku
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 15.r.
	1

˙pihd
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 21.r.
	1

žpihd
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 20.r.
	1

žpirkts
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 30.r.
	1

spittaligi
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 3.r.
	1

žtahžta
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 27.r.
	1

žtahw
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 18.r.
	1

žtarp
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 26.r.
	2

žtarpa^
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 24.r.
	1

žteids
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 10.r.
	1

žtipra^
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 15.r.
	1

žtiprais
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 24.r.
	1

žtipri
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 23.r.
	1

stundi˛˙ch
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 12.r.
	1

stundi˛u
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 30.r.
	1

stundu
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 4.r.
	1

˙uht
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 22.r.
	1

˙uhti
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 13.r.
	1

swaigžnes
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 27.r.
	7

swaigžnes{swaižnes}
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 21.r.
	1

swaigžniti
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 2.r.
	1

˙wehdeena^
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 27.r.
	50

˙wehdeenu=un
	1 1 Rav1767_SD 1.lpp. 2.r.
	1

swehrs
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 9.r.
	1

˙wehta
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 2.r.
	2

˙wehta^
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 19.r.
	1

˙wehtais
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 31.r.
	1

˙wehtas
	1 1 Rav1767_SD 1.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 25.r.
	3

˙wehtiba
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 11.r.
	1

˙wehtibas
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 10.r.
	1

˙wehtigi
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 29.r.
	1

˙wehtigs
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 25.r.
	1

˙wehtigu
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 4.r.
	2

˙wehti˙chanas
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 5.r.
	1

˙wehtkeem
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 7.r.
	14

˙wehtko^s
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 28.r.
	1

˙wehtku
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 7.r.
	1

˙wehtku=ewangeliumeem
	1 1 Rav1767_SD 1.lpp. 3.r.
	1

˙wehtkus
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 26.r.
	1

˙wehts
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 30.r.
	3

˙wehtu
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 3.r.
	4

˙wehtus
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 27.r.
	1

˙we˙cha^
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 27.r.
	1

˙wez˙chu
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 26.r.
	1

ta
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 9.r.
	15

ta`
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 5.r.
	3

tad
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 19.r.
	2 2 Rav1767_SD 4.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 30.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 30.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 30.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 22.r.
	25

tadeh´
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 11.r.
	2

taggad
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 10.r.
	2

tah´u
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 17.r.
	1

tahm
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 26.r.
	3

tahs
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 28.r.
	8

tai
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 19.r.
	1

tai^
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 18.r.
	2

tai˙nu
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 6.r.
	1

tam
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 5.r.
	12

tas
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 17.r.
	2 2 Rav1767_SD 11.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 24.r.
	17

tat˙chu
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 4.r.
	1

tauta
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 10.r.
	1

tawa
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 18.r.
	1

tawa^
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 6.r.
	1

tawa^s
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 29.r.
	1

tawahm
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 3.r.
	1

tawam
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 11.r.
	1

tawas
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 10.r.
	1

taweem
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 27.r.
	5

tawo^s
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 10.r.
	1

taws
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 12.r.
	5

tawu
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 18.r.
	9

tawus
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 22.r.
	3

tee
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 4.r.
	6

teem
	1 1 Rav1767_SD 1.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 17.r.
	6

tee˙cham
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 6.r.
	2

tehwa=semm'
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 30.r.
	1

tehwa=semmes
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 28.r.
	1

tehwam
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 8.r.
	1

tehws
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 31.r.
	1

teikt
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 28.r.
	1

teiz
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 9.r.
	1

teiz'
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 8.r.
	1

teizams
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 21.r.
	1

teizu
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 5.r.
	1

tew
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 31.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 24.r.
	37

tewi
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 3.r.
	4

tewim
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 28.r.
	3

tewis
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 26.r.
	1

tihtu
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 10.r.
	1

tik
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 15.r.
	6

tikkai
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 30.r.
	2

tiz
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 13.r.
	1

tizz'
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 23.r.
	1

tizziba^
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 15.r.
	2

tizzibi˛as
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 9.r.
	2

tizzibi˛u
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 13.r.
	1

tizzis
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 2.r.
	1

to
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 14.r.
	2 2 Rav1767_SD 9.lpp. 28.r.
	2 2 Rav1767_SD 10.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 32.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 30.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 4.r.
	36

tohp
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 6.r.
	9

tohpam
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 17.r.
	1

tohpu
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 6.r.
	1

tohs
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 17.r.
	3

tomehr
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 16.r.
	1

tre˙cha^
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 1.r.
	5

trežcha^
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 13.r.
	2

trihskahrtigs
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 30.r.
	1

trihsweenibas
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 28.r.
	1

triju
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 1.r.
	1

truhks
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 5.r.
	1

truhkžt
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 22.r.
	2

tu
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 30.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 32.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 4.r.
	2 2 Rav1767_SD 14.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 5.r.
	2 2 Rav1767_SD 15.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 12.r.
	59

tuhkžto˙chus
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 20.r.
	1

tuhkžto˙chus{tuhÝžto˙chus}
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 22.r.
	1

tur
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 11.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 6.r.
	7

turpu
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 24.r.
	1

turrehs
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 27.r.
	1

turri
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 18.r.
	1

turrohs
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 9.r.
	1

tuwaku
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 4.r.
	1

tuwu
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 16.r.
	2

un
	1 1 Rav1767_SD 1.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 17.r.
	2 2 Rav1767_SD 3.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 30.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 30.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 22.r.
	40

us
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 8.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 28.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 11.r.
	16

usaugt
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 2.r.
	1

usbahžchahs
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 19.r.
	1

usbrauk˙chu
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 5.r.
	1

usmohžtees
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 22.r.
	1

usrunni
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 11.r.
	1

ustizz'
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 26.r.
	1

uswarreht
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 21.r.
	1

uswarrejams
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 4.r.
	1

uswarre˙chu
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 5.r.
	1

waddijs
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 3.r.
	1

wahrda
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 18.r.
	1

wahrdeem
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 23.r.
	2

wahrdi˛a^
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 27.r.
	1

wahrds
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 22.r.
	2

wahrdu
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 3.r.
	5

wahrti˛i
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 4.r.
	1

wahžchu
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 28.r.
	1

wahti^s
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 29.r.
	1

waida^
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 23.r.
	1

waideht
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 9.r.
	1

waidži˛u
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 9.r.
	1

waijaga
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 12.r.
	1

waimanna^s
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 16.r.
	1

waimannas
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 12.r.
	1

wakkari˛˙ch
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 9.r.
	1

wakkars
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 16.r.
	1

waldijs
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 2.r.
	1

wa´´a^
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 9.r.
	2

walloda
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 23.r.
	1

war
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 10.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 32.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 4.r.
	6

warras
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 4.r.
	1

warretu
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 24.r.
	1

warri
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 17.r.
	5

warroht
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 21.r.
	1

warru
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 21.r.
	1

wa˙˙aras
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 7.r.
	1

wa˙˙aras=˙wehtko^s
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 12.r.
	1

wa˙˙aras=˙wehtku
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 22.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 12.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 7.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 26.r.
	29

weddihs
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 24.r.
	1

ween
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 31.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 15.r.
	9

weens
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 20.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 30.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 32.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 15.r.
	7

weenu
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 4.r.
	2

wee˙is
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 28.r.
	2

wehj˙ch
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 25.r.
	1

wehl
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 12.r.
	2 2 Rav1767_SD 13.lpp. 9.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 10.r.
	4

wehlejohs
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 18.r.
	1

wehžtne˙chi
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 8.r.
	1

wehtrahm
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 23.r.
	1

wella
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 28.r.
	1

wellam
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 15.r.
	1

wellu
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 15.r.
	2

wels
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 24.r.
	2

welti
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 4.r.
	1

wezzakeem
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 20.r.
	1

widdus=deena^
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 6.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 17.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 17.r.
	3

wihna=kalnu
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 13.r.
	1

wihnu
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 29.r.
	1

wilks
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 28.r.
	1

wiltibu
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 4.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 16.r.
	2

wiltigeem
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 26.r.
	1

wiltigi
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 3.r.
	1

wiltu
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 3.r.
	1

wiltus
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 27.r.
	1

wi˛˛a
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 16.r.
	3

wi˛˛as
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 3.r.
	1

wi˛˛eem
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 17.r.
	1

wi˛˛u
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 24.r.
	1

wi˛sch
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 20.r.
	2

wi˛˙ch
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 4.r.
	1

wi˛žch
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 20.r.
	1

wižs
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 18.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 29.r.
	2

wi˙˙a
	1 1 Rav1767_SD 1.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 10.r.
	2

wi˙˙a^s
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 3.r.
	1

wi˙˙ahm
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 15.r.
	1

wi˙˙ai
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 27.r.
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 22.r.
	2

wi˙˙as
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 11.r.
	1

wi˙˙eem
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 8.r.
	1

wi˙˙ur
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 9.r.
	1

wi˙˙us
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 17.r.
	1

wi˙˙uwalditais
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 25.r.
	1

woi
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 27.r.
	3

zaur
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 23.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 5.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 14.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 2.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 24.r.
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 25.r.
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 15.r.
	14

zeežch
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 4.r.
	1

zeeždami
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 21.r.
	1

zehlees
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 13.r.
	1

ze´
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 4.r.
	1

zelli˛˙ch
	1 1 Rav1767_SD 6.lpp. 27.r.
	1

zelli˛u
	1 1 Rav1767_SD 10.lpp. 3.r.
	1

ze´´u
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 16.r.
	1

zelt
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 20.r.
	1

zerredams
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 24.r.
	1

zettorta^
	1 1 Rav1767_SD 3.lpp. 16.r.
	1 1 Rav1767_SD 5.lpp. 21.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 13.r.
	1 1 Rav1767_SD 9.lpp. 19.r.
	1 1 Rav1767_SD 14.lpp. 1.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 7.r.
	6

zettortta^
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 24.r.
	1

zihnijahs
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 21.r.
	1

zihnijees
	1 1 Rav1767_SD 15.lpp. 23.r.
	1

zilwekeem
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 4.r.
	1

zilweki
	1 1 Rav1767_SD 4.lpp. 12.r.
	1

zilweks
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 26.r.
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 29.r.
	1 1 Rav1767_SD 8.lpp. 3.r.
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 27.r.
	4

zilwezibu
	1 1 Rav1767_SD 7.lpp. 28.r.
	1

zilwezi˛˙ch
	1 1 Rav1767_SD 13.lpp. 15.r.
	1 1 Rav1767_SD 16.lpp. 23.r.
	2

zilwezi˛žch
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 26.r.
	1

zitkahrt
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 15.r.
	1

zitteem
	1 1 Rav1767_SD 11.lpp. 26.r.
	1

zittus
	1 1 Rav1767_SD 12.lpp. 16.r.
	1

1767
	1 1 Rav1767_SD 1.lpp. 12.r.
	1