Lu§tesśpehle no Semmneeka kas par Mui§chneeku tappe pahrwehr§ts un weena Paśakka no Drauga Lizzepura (StendAJ1790_LSMP)

 
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015