Tas Jauns Testaments

JT1685


Tas Ewangeliums No Śwehta Matteuśa usrak§tihts (Mt)


-02

-03

-04

-05

001

002
 

003

004

005

006

007

008
 

009

010

011

012

013

014
 

015

016

017

018

019

020
 

021

022

023

024

025

026
 

027

028

029

030

031

032
 

033

034

035

036

037

038
 

039

040

041

042

043

044
 

045

046

047

048

049

050
 

055

056

057

058

059

060
 

061

062

063

064

065

066
 

067

068

Tas Ewangeljums No Śwehta Markusśa usrak§tihts (Mk)


068

069

070

071

072

073
 

074

075

076

077

078

079
 

080

081

082

083

084

085
 

086

087

088

089

090

091
 

092

093

094

095

096

097
 

098

099

100

101

102

103
 

104

105

106

107

108

109

Tas Ewangeljums No Śwehta Luhkaśa usrak§tihts (Lk)


110

111

112

113

114

115
 

116

117

118

119

120

121
 

122

123

124

125

126

127
 

128

129

130

131

132

133
 

134

135

136

137

138

139
 

140

141

142

143

144

145
 

146

147

148

149

150

151
 

152

153

154

155

156

157
 

158

159

160

161

162

163
 

164

165

166

167

168

169
 

170

171

172

173

174

175
 

176

177

178

179

180

Tas Ewangeljums No Śwehta Jahņa uhsrak§tihts (Jn)


180

181

182

183

184

185
 

186

187

188

189

190

191
 

192

193

194

195

196

197
 

198

199

200

201

202

203
 

204

205

206

207

208

209
 

210

211

212

213

214

215
 

216

217

218

219

220

221
 

222

223

224

225

226

227
 

228

229

230

231

232

Tee Darbi To Śwehtu Apu§tuļu (Apd)


233

234

235

236

237

238
 

239

240

241

242

243

244
 

245

246

247

248

249

250
 

255

256

257

258

259

260
 

261

262

263

264

265

266
 

267

268

269

270

271

272
 

273

274

275

276

277

278
 

279

280

281

282

283

284
 

285

286

287

288

289

290
 

291

292

293

294

295

296
 

297

298

Pahwila ta Apu§tuļa Grahmata us teem Reemeŗeem rak§tita (Rm)


299

300

301

302

303

304
 

305

306

307

308

309

310
 

311

312

313

314

315

316
 

317

318

319

320

321

322
 

323

324

325

326

Pahwila ta Apu§tuļa pirma Grahmata uhs teem Korinteŗeem rak§tita (1Kor)


326

327

328

329

330

331
 

332

333

334

335

336

337
 

338

339

340

341

342

343
 

344

345

346

347

348

349
 

350

351

352

Pahwila ta Apu§tuļa ohtra Grahmata uhs teem Korinteŗeem rak§tita (2Kor)


353

354

355

356

357

358
 

359

360

361

362

363

364
 

365

366

367

368

369

370

Pahwila ta Apu§tuļa Grahmata uhs teem Galateŗeem rak§tita (Gal)


370

371

372

373

374

375
 

376

377

378

379

Pahwila ta Apu§tuļa Grahmata uhs teem Ewezeŗeem rak§tita (Ef)


379

380

381

382

383

384
 

385

386

387

388

389

Pahwila ta Apu§tuļa Grahmata uhs teem Wilippeŗeem rak§tita (Fil)


389

390

391

392

393

394
 

395

396

Pahwila ta Apu§tuļa Grahmata uhs teem Kolośśeŗeem rak§tita (Kol)


396

397

398

399

400

401
 

402

Pahwila ta Apu§tuļa pirma Grahmata uhs teem Teśśalonikeŗeem rak§tita (1Tes)


402

403

404

405

406

407
 

408

Pahwila ta Apu§tuļa ohtra Grahmata uhs teem Teśśalonikeŗeem rak§tita (2Tes)


408

409

410

411
   

Pahwila ta Apu§tuļa pirma Grahmata uhs Timmoteju rak§tita (1Tim)


411

412

413

414

415

416
 

417

418

Pahwila ta Apu§tuļa ohtra Grahmata uhs Timoteju rak§tita (2Tim)


418

419

420

421

422

423
 

424

Pahwila ta Apu§tuļa Grahmata uhs Titu rak§tita (Tit)


424

425

426

427
   

Pahwila ta Apu§tuļa Grahmata uhs Wilemonu rak§tita (Flm)


427

428
       

Pehteŗa ta Apu§tuļa pirma Grahmata uhs wiśśeem rak§tita (1P)


428

429

430

431

432

433
 

434

435

Pehteŗa ta Apu§tuļa ohtra Grahmata uhs wiśśeem rak§tita (2P)


435

436

437

438

439

440

Jahņa ta Apu§tuļa pirma Grahmata uhs wiśśeem rak§tita (1J)


440

441

442

443

444

445
 

446

447

Jahņa ta Apu§tuļa ohtra Grahmata uhs wiśśeem rak§tita (2J)


447

448
       

Jahņa ta Apu§tuļa treścha Grahmata (3J)


448
         

Grahmata uhs teem Ebre`e`ŗeem rak§tita (Ebr)


449

450

451

452

453

454
 

455

456

457

458

459

460
 

461

462

463

464

465

466
 

467

468

Jehkaba ta Apu§tuļa Grahmata uhs wiśśeem rak§tita (Jk)


468

469

470

471

472

473
 

474

475

Juhda ta Apu§tuļa Grahmata uhs wiśśeem rak§tita (Jud)


475

476
       

Ta Śwehta Deewa=Mahzitaja Jahņa Parahdiśchanas=Grahmata (Atk)


476

477

478

479

480

481
 

482

483

484

485

486

487
 

488

489

490

495

496

497
 

498

499

500

501

502

505
 

506

507

508