`

Enhiridijs. M. Luters.

                                  Kēnigsberga. 1587.

                                  Ench1586

Titullapa

XA. lpp. XB. lpp. X2A. lpp. X2B. lpp. X3A. lpp. X3B. lpp. X4A. lpp.

 
X4B. lpp. A2A. lpp. A2B. lpp. A3A. lpp. A3B. lpp. A4A. lpp. A4B. lpp.

 
BA. lpp. BB. lpp. B2A. lpp. B2B. lpp. B3A. lpp. B3B. lpp. B4A. lpp.

B4B. lpp. CA. lpp. CB. lpp. C2A. lpp. C2B. lpp. C3A. lpp. C3B. lpp.

 
C4A. lpp. C4B. lpp. DA. lpp. DB. lpp. D2A. lpp. D2B. lpp. D3A. lpp.

 
D3B. lpp. D4A. lpp. D4B. lpp. EA. lpp. EB. lpp. E2A. lpp. E2B. lpp.

 
E3A. lpp. E3B. lpp. E4A. lpp. E4B. lpp. FA. lpp. FB. lpp. F2A. lpp.

 
F2B. lpp. F3A. lpp. F3B. lpp. F4A. lpp. F4B. lpp. GA. lpp. GB. lpp.

 
G2A. lpp. G2B. lpp. G3A. lpp. G3B. lpp. G4A. lpp. G4B. lpp. HA. lpp.

 
HB. lpp. H2A. lpp. H2B. lpp. H3A. lpp. H3B. lpp. H4A. lpp. H4B. lpp.

 
JA. lpp. JB. lpp. J2A. lpp.

  Papildinājumi no 1924. g. Rīgā izdotā iespieduma:

Titullapas un paskaidrojumi XA. lpp. XB. lpp. X2A. lpp. X2B. lpp.

 
X3A. lpp. X3B. lpp. X4A. lpp. X4B. lpp. JA. lpp. JB. lpp. J2A. lpp.