@a{nezināms}
@z{SLM1648}

[--.lpp.]
@l{Lotawicae}

Stárpan to lełe meže tas Latwis dzywoiams/
Vž bałsme pieniemte Sław wiſſur{ſſur} gan ſtypr dzedams
Táde wins´ addod Echo o lels kunx Władiſław
Ley tá wiſſe paſſawle dzeda mums tawe ſław