Jānis Reiters

Eine Üebersetungsprobe

Vārdformas: 1137, vārdlietojumi: 3067 (reģistrnejūtība).