Vârdformu skaits: 52
Vârdlietojumu skaits: 66


amen
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 9.r.
	1

bett
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 7.r.
	1

deeni§ku
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 4.r.
	1

den
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 5.r.
	1

dod
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 4.r.
	1

däbbä§im
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 1.r.
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 4.r.
	2

eek§ch
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 1.r.
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 4.r.
	2

eenak
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 2.r.
	1

eewädd
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 7.r.
	1

godz
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 9.r.
	1

iaw
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 8.r.
	1

ir
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 8.r.
	1

ka
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 4.r.
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 6.r.
	2

kaß
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 1.r.
	1

kiänina=wal§tiba
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 2.r.
	1

känina
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 8.r.
	1

kärdina§chana
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 7.r.
	1

lay
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 1.r.
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 2.r.
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 3.r.
	3

liauna
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 7.r.
	1

mai§i
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 4.r.
	1

mumß
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 2.r.
	2 Reit1675_OD 1.lpp. 5.r.
	3

muu§chai
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 9.r.
	1

muu§chigi
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 9.r.
	1

muu§o
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 1.r.
	1

muu§u
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 4.r.
	1

muu§uß
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 5.r.
	1

muuß
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 7.r.
	1

muußim
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 6.r.
	1

mäß
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 6.r.
	1

no
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 7.r.
	1

noteek
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 3.r.
	1


	1 Reit1675_OD 1.lpp. 6.r.
	1

paradneekim
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 6.r.
	1

paraduß
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 5.r.
	1

peedod
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 5.r.
	1

peedodam
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 6.r.
	1

praatz
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 3.r.
	1

pä§ti
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 7.r.
	1

swätitz
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 1.r.
	1

sämmäß
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 3.r.
	1

ta
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 3.r.
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 7.r.
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 8.r.
	3

tawa
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 2.r.
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 8.r.
	2

tawß
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 2.r.
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 3.r.
	2

taß
	2 Reit1675_OD 1.lpp. 8.r.
	2

toop
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 2.r.
	1

täwß
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 1.r.
	1

un
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 5.r.
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 6.r.
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 8.r.
	3

wal§tiba
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 8.r.
	1

wardz
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 2.r.
	1

wirß
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 3.r.
	1

§cho
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 5.r.
	1

§pääkß
	1 Reit1675_OD 1.lpp. 8.r.
	1