Martīns Gotlībs Agapetuss Loders

Sprediķis pie iesvētīšanas

Vārdformas: 1187, vārdlietojumi: 3057 (reģistrnejūtība).