Georgs Dresels

Swähta Bährno=Mahziba

Vārdformas: 1792, vārdlietojumi: 9755 (reģistrnejūtība).