Vârdformu skaits: 1792
Vârdlietojumu skaits: 9755


a
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 8.r.
	2

abbi
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 15.r.
	1

abbus
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 1.r.
	1

adam
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 23.r.
	4

adama
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 7.r.
	1

adamam
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 26.r.
	1

adams
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 20.r.
	1

adbillde§chaneem
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 28.r.
	1

aehkas
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 26.r.
	1

aehkus
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 16.r.
	1

aitzena
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 16.r.
	2

aitzenajis
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 14.r.
	3

aitzenayis
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 8.r.
	2

ai§to
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 24.r.
	29

aißbilldeht
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 1.r.
	2

aißleekt
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 25.r.
	3

aißleekts
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 14.r.
	10

aißleetz
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 30.r.
	1

alla§chien
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 9.r.
	7

amen
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 10.r.
	2 2 Dres1682_SBM 34.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 31.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 24.r.
	14

ame~
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 9.r.
	1

apdahwenahts
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 6.r.
	1

apdohmaht
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 23.r.
	1

apghada
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 1.r.
	2

apghaniht
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 22.r.
	1

apghrähkojahs
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 10.r.
	1

apghräkojahs
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 14.r.
	1

apgrähkoyahs
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 28.r.
	1

apkaitenaht
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 20.r.
	1

apkaitenahts
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 9.r.
	1

apkaitenajam
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 2.r.
	1

apmällo
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 25.r.
	1

apmälloht
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 18.r.
	1

apmällojam
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 8.r.
	1

appack§chan
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 4.r.
	7

appak§ch
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 14.r.
	1

appak§chan
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 10.r.
	4

aprackti
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 9.r.
	1

apracktz
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 2.r.
	1

aprakku§chi
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 21.r.
	1

apraktz
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 21.r.
	1

aprak§chanahs
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 17.r.
	1

aprak§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 22.r.
	1

aprunnaht
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 19.r.
	1

aprunnajam
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 9.r.
	1

aprunnaju
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 25.r.
	1

aptehrptees
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 27.r.
	1

apu§tuïïeems
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 16.r.
	2

apu§tuïïs
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 14.r.
	1

ap§kaidro
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 17.r.
	2

ap§kaidroyis
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 15.r.
	1

ap§liezenatam
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 1.r.
	2

apúliezenatam
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 28.r.
	1

ar
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 28.r.
	2 2 Dres1682_SBM 15.lpp. 18.r.
	2 2 Dres1682_SBM 15.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 24.r.
	2 2 Dres1682_SBM 53.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 1.r.
	84

aran
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 16.r.
	10

arr
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 26.r.
	3

arrid§an
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 1.r.
	64

atlätz
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 22.r.
	1

attd§imbtibahs
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 20.r.
	1

attd§imb§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 7.r.
	2

attd§imtibas
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 12.r.
	1

attd§im§chanahs
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 15.r.
	1

attees
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 10.r.
	2

attghree§tees
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 4.r.
	1

attjauna§chanahs
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 16.r.
	1

attjauna§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 8.r.
	2

attkall
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 24.r.
	11

attlätz
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 24.r.
	2

attnahx
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 12.r.
	2

attpe§ti
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 2.r.
	3

attpe§tiet
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 20.r.
	2

attpe§tyis
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 28.r.
	2

attpirrziß
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 16.r.
	1

attpirzis
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 12.r.
	2

attwerr
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 18.r.
	2

attwillt
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 26.r.
	1

attwiïïam
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 10.r.
	1

attwiïïu
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 21.r.
	1

att§iet
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 24.r.
	2

att§ie§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 15.r.
	1

att§ie§tu
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 27.r.
	2

att§tahdami
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 27.r.
	1

att§tahti
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 4.r.
	1

att§tah§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 3.r.
	1

attòehm
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 23.r.
	1

attòehmu
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 21.r.
	1

attòembt
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 27.r.
	1

atzis
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 10.r.
	6

auck§cham
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 9.r.
	1

aughumu
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 24.r.
	4

auglige
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 23.r.
	1

auk§cham
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 11.r.
	9

auk§cham=zeell§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 25.r.
	1

auk§cham=zell§chanahs
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 25.r.
	1

auk§cham=zell§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 28.r.
	2

auk§cham=zellúchanu
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 6.r.
	1

auxta
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 21.r.
	1

au§úis
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 13.r.
	1

außis
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 17.r.
	1

a§tohtz
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 3.r.
	1

a§totu
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 22.r.
	2

a§úin
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 9.r.
	11

a§úin'
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 21.r.
	1

a§úini
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 1.r.
	4

a§úinis
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 18.r.
	2

a§úins
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 26.r.
	2

a§úinu
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 14.r.
	1

b
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 8.r.
	2

baggatige
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 26.r.
	6

baggats
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 18.r.
	2

barriba
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 30.r.
	2

barribu
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 29.r.
	9

baußleem
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 31.r.
	4

baußleems
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 7.r.
	4

baußli
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 15.r.
	2

baußlis
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 3.r.
	10

baußlo
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 3.r.
	1

baußlu
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 23.r.
	22

baußlus
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 22.r.
	5

baßnitzahs
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 18.r.
	6

baßnitzahs=kungham
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 1.r.
	1

baßnitzu
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 13.r.
	3

baººohti
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 2.r.
	1

baººo§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 32.r.
	2

beedina
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 13.r.
	2

beedina§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 16.r.
	1

beet
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 11.r.
	1

bett
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 9.r.
	49

beß
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 12.r.
	14

beßdeewigu
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 22.r.
	1

bietees
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 18.r.
	13

bie§tahs
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 15.r.
	2

bigkeri
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 24.r.
	2

bigkeris
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 9.r.
	2

bigkeru
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 25.r.
	1

biya§chanahs
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 19.r.
	1

breeßmibu
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 8.r.
	4

buhs
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 7.r.
	2 2 Dres1682_SBM 4.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 18.r.
	147

buht
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 9.r.
	4

buhtam
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 22.r.
	1

buhtu
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 14.r.
	3

buh§chanahs
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 26.r.
	1

buh§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 22.r.
	1

buhß
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 6.r.
	3

buººa
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 21.r.
	1

buººam
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 11.r.
	1

buººt
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 27.r.
	1

by
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 22.r.
	8

byis
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 8.r.
	3

byja§chanahs
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 23.r.
	1

bähdahm
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 11.r.
	3

bähdahs
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 12.r.
	1

bähdeem
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 16.r.
	1

bähdigahs
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 4.r.
	2

bährna=mahzibahs
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 1.r.
	2

bährnam
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 29.r.
	3

bährneems
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 1.r.
	6

bährni
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 21.r.
	7

bährnigahs
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 16.r.
	1

bährno=mahziba
	1 1 Dres1682_SBM 0.lpp. 1.r.
	1

bährno=mahzibahs
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 8.r.
	5

bährns
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 29.r.
	2

bährnu
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 3.r.
	2

bährnus
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 26.r.
	2

chri§te
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 14.r.
	1

chri§ti
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 2.r.
	25

chri§tita
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 27.r.
	1

chri§titahs
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 25.r.
	1

chri§titas
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 21.r.
	1

chri§titeem
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 11.r.
	2

chri§titeems
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 18.r.
	1

chri§titu
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 15.r.
	5

chri§titus
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 9.r.
	2

chri§to
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 21.r.
	12

chri§tum
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 21.r.
	20

chri§tus
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 12.r.
	20

cri§titahs
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 3.r.
	2

cru§tiba
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 16.r.
	10

cru§tibahs
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 19.r.
	9

cru§tibu
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 20.r.
	3

cru§tiet
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 18.r.
	4

cru§tieteems
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 25.r.
	1

cru§tiets
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 12.r.
	1

cru§titeems
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 22.r.
	1

cru§ti§chana
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 24.r.
	1

cru§tyis
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 25.r.
	1

cru§tyjeeta
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 5.r.
	1

dabbi
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 15.r.
	2

dabbu
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 3.r.
	5

dabbuis
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 8.r.
	1

dabbuyam
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 11.r.
	1

dabbuyis
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 11.r.
	2

dagadien
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 9.r.
	1

dahrgahs
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 11.r.
	1

dahrgas
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 4.r.
	1

dahrghu
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 14.r.
	1

dahrgu
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 20.r.
	5

dahwaneem
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 5.r.
	2

dahwans
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 30.r.
	1

dahwanus
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 26.r.
	6

darbeems
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 8.r.
	1

darr
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 17.r.
	3

darra
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 27.r.
	11

darraita
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 4.r.
	3

darram
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 10.r.
	2

darrbeem
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 29.r.
	3

darrbs
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 20.r.
	2

darrbu
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 9.r.
	3

darriet
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 4.r.
	20

darriets
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 8.r.
	4

darru
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 18.r.
	5

darryis
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 23.r.
	5

darryju§chi
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 19.r.
	1

dauds
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 3.r.
	5

debbes
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 31.r.
	3

debbe§§u
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 12.r.
	1

debbe§úies
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 25.r.
	12

debbe§úku
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 11.r.
	1

debbe§úo
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 16.r.
	10

debbe§úo=ghodibahs
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 1.r.
	1

debbe§úo=tähws
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 25.r.
	3

debbe§úo=tähwu
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 22.r.
	1

debbe§úu
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 13.r.
	5

debbeßo
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 21.r.
	1

debeúúu
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 25.r.
	1

deen
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 15.r.
	3

deena'
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 1.r.
	2

deena^
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 17.r.
	3

deena`
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 29.r.
	1

deenahs
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 10.r.
	1

deeni§chka
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 25.r.
	1

deeni§chku
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 26.r.
	9

deenu
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 13.r.
	4

deewa
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 30.r.
	106

deewam
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 18.r.
	18

deewi
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 25.r.
	1

deewigahs
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 26.r.
	1

deewigu
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 9.r.
	2

deewiske
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 9.r.
	2

deewi§kahß
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 9.r.
	1

deewi§ke
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 13.r.
	1

deews
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 26.r.
	2 2 Dres1682_SBM 53.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 22.r.
	59

deewu
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 6.r.
	2 2 Dres1682_SBM 13.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 6.r.
	48

deewus
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 26.r.
	2

dehï
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 7.r.
	7

dewis
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 24.r.
	4

dewits
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 4.r.
	1

dewitu
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 26.r.
	2

dewu§úa
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 25.r.
	2

dewwa
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 27.r.
	2

dewwa{dewwato}
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 23.r.
	1

dewwe
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 19.r.
	1

dewwis
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 24.r.
	2

deßmit
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 28.r.
	1

deßmiti
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 5.r.
	1

deßmito
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 2.r.
	1

deßmits
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 3.r.
	1

deßmitteems
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 3.r.
	1

deßmitti
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 14.r.
	1

deßmitu
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 13.r.
	1

diwehjadu
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 19.r.
	1

diwi
	2 2 Dres1682_SBM 29.lpp. 28.r.
	2

diwikahrtigs
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 25.r.
	1

di§chäne
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 5.r.
	2

dohd
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 32.r.
	31

dohmahm
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 28.r.
	1

dohma§chan
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 7.r.
	1

dohmu
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 10.r.
	2

dohs
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 26.r.
	1

doht
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 28.r.
	1

dohta
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 16.r.
	10

dohts
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 1.r.
	1

draud§ibahs
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 25.r.
	1

draud§ibas
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 21.r.
	1

draud§ibu
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 15.r.
	4

draugheems
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 1.r.
	1

draughi
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 7.r.
	2

draughu
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 3.r.
	1

draugs
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 3.r.
	2

draugu
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 18.r.
	1

drehbes
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 29.r.
	4

drie§ti
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 4.r.
	1

droh§che
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 13.r.
	2

dußmiba
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 9.r.
	1

dußmibu
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 17.r.
	5

dußmigs
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 5.r.
	2

dußmigu
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 4.r.
	1

dweh§úel
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 28.r.
	3

dweh§úelehs
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 26.r.
	1

dweh§úeles
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 5.r.
	1

dwehßel
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 21.r.
	2

dwehßeï
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 16.r.
	1

d§eedaht
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 11.r.
	1

d§eeßmu
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 11.r.
	1

d§er'
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 1.r.
	1

d§err
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 16.r.
	2

d§erreeta
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 5.r.
	4

d§erri
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 7.r.
	1

d§errt
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 21.r.
	7

d§erru
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 5.r.
	3

d§err§chana
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 7.r.
	7

d§err§chanahs
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 25.r.
	1

d§err§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 15.r.
	4

d§eººu
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 2.r.
	1

d§iet
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 28.r.
	1

d§iewiba
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 20.r.
	5

d§iewibahs
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 19.r.
	4

d§iewigo
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 9.r.
	1

d§iewo
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 23.r.
	14

d§iewodams
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 22.r.
	1

d§iewoht
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 19.r.
	13

d§iewojam
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 9.r.
	1

d§iewotu
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 16.r.
	2

d§iewoyam
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 19.r.
	4

d§iewo§chana
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 6.r.
	4

d§iewo§chanahs
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 29.r.
	5

d§iewo§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 29.r.
	7

d§iewus
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 13.r.
	2

d§irrdam
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 10.r.
	1

d§irrdeht
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 2.r.
	1

d§irrdu
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 22.r.
	1

dähla
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 14.r.
	5

dähls
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 10.r.
	6

dählu
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 3.r.
	8

dúiewoht
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 12.r.
	1

ec
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 26.r.
	1

ee=naidibu
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 16.r.
	1

eedams
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 17.r.
	1

eedohtu
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 1.r.
	1

eedroh§china
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 5.r.
	1

eedro§chinaht
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 11.r.
	1

eedro§china§chana
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 14.r.
	1

eedro§chinohs
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 11.r.
	1

eeghribbe§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 22.r.
	1

eegribbe§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 19.r.
	1

eekahrohs
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 25.r.
	1

eekahrohts
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 17.r.
	1

eekahrotees
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 18.r.
	4

eekarotees
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 5.r.
	1

eek§ch
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 1.r.
	1

eek§chan
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 19.r.
	2 2 Dres1682_SBM 5.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 12.r.
	2 2 Dres1682_SBM 22.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 13.r.
	2 2 Dres1682_SBM 42.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 25.r.
	142

eelickts
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 22.r.
	2

eelihxmotees
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 19.r.
	1

eenahkahs
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 9.r.
	1

eenaidneeks
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 4.r.
	1

eeneidneeks
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 26.r.
	2

eenied
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 7.r.
	2

eepreezetais
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 6.r.
	1

eepreezini
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 24.r.
	1

eet
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 10.r.
	14

eewed
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 19.r.
	1

eewedd
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 6.r.
	2

eewe§t
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 17.r.
	1

eezehliys
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 4.r.
	1

ee§ahkt
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 9.r.
	1

ee§chkinkotu
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 1.r.
	1

ee§chlähkts
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 12.r.
	1

ee§tadijums
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 3.r.
	2

ee§tadijumus
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 16.r.
	1

ee§tadiyums
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 10.r.
	1

ee§tadiyumu
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 11.r.
	2

ee§tadi§chana
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 4.r.
	1

ee§tahdiets
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 21.r.
	7

ee§tahdijums
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 7.r.
	1

ee§tahdi§chana
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 11.r.
	1

ee§tipprohta
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 4.r.
	1

ee§tippro§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 3.r.
	1

eeòemts
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 10.r.
	2

ehd
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 19.r.
	3

ehd'
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 1.r.
	1

ehdeeta
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 24.r.
	2

ehden
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 5.r.
	3

ehdena
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 8.r.
	1

ehdi
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 1.r.
	1

ehmu
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 2.r.
	1

eh§chana
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 7.r.
	7

eh§chanahs
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 18.r.
	2

eh§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 25.r.
	7

eh§t
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 21.r.
	4

eita
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 4.r.
	1

elles
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 25.r.
	3

engelis
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 11.r.
	1

engeïam
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 2.r.
	1

engeïeems
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 14.r.
	1

engeïis
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 1.r.
	2

es
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 3.r.
	2 2 Dres1682_SBM 19.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 25.r.
	2 2 Dres1682_SBM 21.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 5.r.
	2 2 Dres1682_SBM 53.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 1.r.
	86

ewangelium
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 13.r.
	2

ey
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 4.r.
	2

e§úi
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 31.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 13.r.
	14


	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 20.r.
	2

gahhru
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 12.r.
	1

ghabbali
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 26.r.
	2

ghabbals
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 1.r.
	4

ghaddige
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 18.r.
	2

ghahwe
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 8.r.
	1

ghaida
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 17.r.
	5

ghaiß
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 5.r.
	2

ghallam
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 6.r.
	3

ghalldu
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 24.r.
	15

ghallu
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 3.r.
	2

ghallwa=ghabbali
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 1.r.
	1

ghallwaghabbals
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 15.r.
	2

ghalwaghabbals{ghalwaghabbalseek§chan}
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 1.r.
	1

ghann
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 28.r.
	11

gharra
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 14.r.
	7

gharrigheem
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 5.r.
	1

gharrs
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 10.r.
	9

gharru
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 26.r.
	17

ghau§úina
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 3.r.
	1

ghau§úinaht
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 26.r.
	1

ghauúúini
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 27.r.
	1

ghaweht
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 10.r.
	2

ghoda
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 27.r.
	2

ghoda`
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 22.r.
	1

ghodam
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 2.r.
	1

ghodibu
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 28.r.
	2

ghodige
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 5.r.
	1

ghodigu
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 29.r.
	1

ghods
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 21.r.
	5

ghohdige
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 18.r.
	2

ghohdu
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 7.r.
	1

ghree§t
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 3.r.
	2

ghribb
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 25.r.
	16

ghribbam
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 26.r.
	1

ghribbat
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 23.r.
	1

ghribbi
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 27.r.
	5

ghribbohts
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 15.r.
	1

ghribbu
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 5.r.
	2

ghribbättu
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 2.r.
	1

ghribbätu
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 27.r.
	11

ghruta
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 17.r.
	2

ghrute
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 28.r.
	1

ghrähkeems
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 17.r.
	9

ghrähki
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 29.r.
	5

ghrähko
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 19.r.
	3

ghrähkoyam
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 24.r.
	1

ghrähkoyis
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 14.r.
	1

ghrähkus
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 22.r.
	2

ghrähzeneeks
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 1.r.
	2

ghräko
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 17.r.
	1

ghräkoht
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 19.r.
	1

ghulledams
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 17.r.
	1

ghulleht
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 15.r.
	3

gohds
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 9.r.
	1

grähkeem
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 4.r.
	6

grähkeems
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 14.r.
	6

grähki
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 1.r.
	3

grähko
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 8.r.
	31

grähko=parradu
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 16.r.
	1

grähko=úchälo§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 15.r.
	1

grähkoht
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 19.r.
	1

grähkoju
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 3.r.
	1

grähkoyis
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 29.r.
	1

grähku
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 16.r.
	3

grähkus
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 24.r.
	15

grähzeneeks
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 27.r.
	1

grähzigs
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 5.r.
	1

i
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 13.r.
	3

iht
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 22.r.
	6

ihten
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 27.r.
	4

ih§tänas
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 20.r.
	1

ih§täne
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 14.r.
	3

ih§täni
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 11.r.
	2

ih§täns
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 10.r.
	2

ih§tänu
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 15.r.
	1

ih§úe
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 23.r.
	1

ii
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 14.r.
	3

iii
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 3.r.
	1

ik=deenahs
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 25.r.
	1

ikdeenahs
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 3.r.
	2 2 Dres1682_SBM 43.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 15.r.
	9

ikdeenas
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 1.r.
	2

ikkattru
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 28.r.
	1

ikweenam
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 3.r.
	2

illghe
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 22.r.
	5

ir
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 11.r.
	2 2 Dres1682_SBM 34.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 5.r.
	2 2 Dres1682_SBM 39.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 13.r.
	2 2 Dres1682_SBM 47.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 24.r.
	226

irr
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 21.r.
	2

is=pe§tyis
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 5.r.
	1

isklaußa
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 3.r.
	1

isklaußietees
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 26.r.
	1

isleetz
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 28.r.
	4

isleyis
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 26.r.
	2

ispe§tiyu§úa
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 23.r.
	1

it
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 23.r.
	1

iv
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 5.r.
	1

i§§ami§úe§chanahs
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 27.r.
	1

i§úami§úe§chanahs
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 18.r.
	1

i§úatziet
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 2.r.
	1

i§úatzyis
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 28.r.
	1

ißklau§úies
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 22.r.
	1

ißklaußita
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 12.r.
	1

ißleets
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 13.r.
	1

ißleetz
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 16.r.
	5

ißlehyis
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 9.r.
	2

ja
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 3.r.
	2 2 Dres1682_SBM 34.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 3.r.
	20

ja=darr
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 6.r.
	1

ja=ghaiditins
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 29.r.
	1

ja=mirr§t
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 23.r.
	1

ja=patteitz
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 9.r.
	1

jau
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 21.r.
	2

jauna
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 11.r.
	2

jaunahs
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 29.r.
	3

jaunam
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 2.r.
	1

jaunas
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 12.r.
	1

jauneem
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 9.r.
	2

jauni
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 5.r.
	2

jauns
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 9.r.
	2

jaunu
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 21.r.
	1

jauta§chaneem
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 28.r.
	1

jaw
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 5.r.
	2

jeb
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 6.r.
	2 2 Dres1682_SBM 9.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 28.r.
	2 2 Dres1682_SBM 57.lpp. 16.r.
	35

jeb§che
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 3.r.
	1

jemmeeta
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 8.r.
	1

jesu
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 22.r.
	2

jesum
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 13.r.
	1

je§u
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 14.r.
	12

je§um
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 21.r.
	17

je§us
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 12.r.
	4

joh
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 7.r.
	1

joprohjam
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 11.r.
	2

juhs
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 23.r.
	5

jumprawahs
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 22.r.
	4

jums
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 28.r.
	14

ka
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 25.r.
	2 2 Dres1682_SBM 24.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 9.r.
	2 2 Dres1682_SBM 32.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 29.r.
	2 2 Dres1682_SBM 36.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 3.r.
	2 2 Dres1682_SBM 46.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 31.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 13.r.
	242

kad
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 23.r.
	53

kahdahs
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 8.r.
	3

kahds
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 9.r.
	2

kahdu
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 15.r.
	6

kahpis
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 23.r.
	2

kahrdena
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 15.r.
	4

kahrdenahts
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 20.r.
	1

kahrdenati
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 28.r.
	1

kahrdena§chanahs
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 5.r.
	2

kahrdina§chanahs
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 26.r.
	1

kahriba
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 4.r.
	1

kahribu
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 24.r.
	3

kahwe
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 2.r.
	1

kaimiòòi
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 7.r.
	2

kaitu
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 8.r.
	2

kallpoht
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 19.r.
	7

kallpohtu
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 17.r.
	2

kallpon
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 1.r.
	3

kallpoyam
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 1.r.
	2

kallpu
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 29.r.
	3

kam
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 29.r.
	14

kapehtz
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 25.r.
	23

kas
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 15.r.
	2 2 Dres1682_SBM 10.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 2.r.
	2 2 Dres1682_SBM 50.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 14.r.
	101

katters
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 22.r.
	32

kattra
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 11.r.
	8

kattra^
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 13.r.
	1

kattrahs
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 25.r.
	2

kattras
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 20.r.
	1

kattreems
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 7.r.
	3

kattri
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 13.r.
	2 2 Dres1682_SBM 63.lpp. 15.r.
	35

kattru
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 1.r.
	15

kattrus
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 29.r.
	2

kauniga
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 6.r.
	2

kaunige
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 25.r.
	2

kaunighe
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 27.r.
	1

kaunu
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 19.r.
	2

klahjahs
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 15.r.
	4

klaht
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 28.r.
	3

klahtees
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 11.r.
	1

klau§úi§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 14.r.
	1

klaußiet
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 24.r.
	1

ko
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 28.r.
	2 2 Dres1682_SBM 37.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 18.r.
	81

kohku
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 15.r.
	1

kohpa'
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 16.r.
	1

ko{ku}
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 6.r.
	1

krah§úna
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 11.r.
	2

kraukleem
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 10.r.
	1

kraukli
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 5.r.
	2

kru§ta
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 15.r.
	1

kru§ta'
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 2.r.
	1

kru§ta^
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 18.r.
	1

kru§ta`
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 7.r.
	1

kru§tu
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 6.r.
	1

kunga
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 2.r.
	1

kungam
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 17.r.
	1

kungha
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 3.r.
	12

kungham
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 14.r.
	8

kungha~
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 21.r.
	1

kunghi
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 4.r.
	3

kunghu
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 31.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 21.r.
	14

kunghus
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 19.r.
	2

kungs
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 13.r.
	19

kungu
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 8.r.
	6

kungus
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 7.r.
	1

kurr
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 7.r.
	15

kurren
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 14.r.
	2

kurrpes
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 29.r.
	4

kïuh§t
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 1.r.
	8

labb
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 16.r.
	13

labba
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 11.r.
	5

labbacks
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 14.r.
	2

labbahs
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 6.r.
	2

labbakam
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 12.r.
	1

labbe
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 19.r.
	8

labbedarri§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 18.r.
	2

labbedarri§chanus
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 20.r.
	1

labbena
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 6.r.
	1

labbenaht
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 8.r.
	3

labbi
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 7.r.
	2

labbs
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 10.r.
	10

labbu
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 22.r.
	10

labbumo
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 27.r.
	1

labbums
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 28.r.
	1

labbumu
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 25.r.
	2

labpraht
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 27.r.
	6

ladeht
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 26.r.
	1

lahda
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 20.r.
	1

lahdam
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 10.r.
	1

laid
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 25.r.
	2

laika`
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 16.r.
	2

laiku
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 9.r.
	1

laizige
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 18.r.
	2

laizigu
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 17.r.
	1

laulahts
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 2.r.
	2

laulahtu
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 18.r.
	1

laulateems
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 1.r.
	1

laulatu
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 3.r.
	1

laulibu
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 21.r.
	2

lauß
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 27.r.
	1

leek
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 7.r.
	1

leela
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 21.r.
	1

leelahs
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 25.r.
	1

leelas
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 4.r.
	1

leeleem
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 16.r.
	1

leeli
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 13.r.
	2

leelu
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 22.r.
	5

leelus
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 27.r.
	1

leeta
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 8.r.
	2

leetahm
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 26.r.
	3

leetahs
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 24.r.
	6

leetas
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 4.r.
	1

leeto
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 31.r.
	1

leetu
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 25.r.
	2

leezibu
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 17.r.
	3

lehniba
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 28.r.
	2

lehnibahß
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 9.r.
	1

lehnibu
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 23.r.
	1

lickt
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 7.r.
	2

lieds
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 6.r.
	12

lohpeem
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 8.r.
	1

lohpi
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 1.r.
	2

lohpo
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 9.r.
	1

lohpu
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 16.r.
	2

lohpus
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 31.r.
	5

lohzeekli
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 27.r.
	2

lohzekli
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 6.r.
	2

lohzeklis
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 23.r.
	2

lohzeklus
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 17.r.
	1

lohzekïus
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 13.r.
	1

lucas
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 14.r.
	2

luds
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 20.r.
	1

luhds
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 28.r.
	3

luhd§am
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 2.r.
	10

luhd§i
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 23.r.
	16

luhd§ohs
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 27.r.
	1

luhd§u
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 18.r.
	6

luhdúu
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 11.r.
	1

luhkt
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 30.r.
	13

luhktahs
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 30.r.
	1

luhk§chana
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 15.r.
	17

luhk§chana'
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 13.r.
	2

luhk§chana^
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 2.r.
	4

luhk§chana`
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 22.r.
	1

luhk§chanahs
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 20.r.
	13

luhk§chanas
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 7.r.
	2

luhk§channa
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 9.r.
	1

luhk§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 23.r.
	13

luhk§chanus
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 2.r.
	2

luhkúchanahs
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 12.r.
	1

mahjahs
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 8.r.
	2

maht
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 14.r.
	5

mahza
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 25.r.
	5

mahzais
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 25.r.
	1

mahzaita
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 5.r.
	1

mahzamees
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 10.r.
	1

mahzekleem
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 20.r.
	1

mahzekleems
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 6.r.
	2

mahzetayi
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 14.r.
	1

mahziba
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 27.r.
	1

mahzibu
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 18.r.
	3

mahziet
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 16.r.
	1

mahzietam
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 20.r.
	3

mahzietees
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 17.r.
	1

mahziets
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 23.r.
	3

mahzietu
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 23.r.
	1

mahzitayi
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 13.r.
	1

mahzitayus
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 8.r.
	1

mahzohs
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 22.r.
	1

mais
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 23.r.
	14

mai§e
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 25.r.
	2

mai§u
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 10.r.
	2

man
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 24.r.
	1

mann
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 10.r.
	2 2 Dres1682_SBM 5.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 23.r.
	2 2 Dres1682_SBM 58.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 23.r.
	2 2 Dres1682_SBM 59.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 2.r.
	2 2 Dres1682_SBM 62.lpp. 23.r.
	137

manna
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 3.r.
	17

mannahs
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 23.r.
	5

mannam
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 19.r.
	6

manneem
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 4.r.
	1

manneems
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 13.r.
	2

manni
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 29.r.
	2

mannis
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 7.r.
	4

manno
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 18.r.
	3

manns
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 14.r.
	2 2 Dres1682_SBM 16.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 20.r.
	8

mannta
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 2.r.
	2

manntas
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 26.r.
	2

mannteneeks
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 13.r.
	1

manntu
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 15.r.
	7

mannu
	2 2 Dres1682_SBM 4.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 21.r.
	27

mannus
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 23.r.
	2 2 Dres1682_SBM 58.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 22.r.
	12

mantu
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 24.r.
	1

man~
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 21.r.
	5

man~s
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 4.r.
	1

man~teneeks
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 18.r.
	1

man~tu
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 18.r.
	1

marcus
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 14.r.
	2

maria
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 22.r.
	4

matth
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 7.r.
	1

matthaeus
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 13.r.
	1

mattheus
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 14.r.
	1

matthäi
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 3.r.
	1

maßgha§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 15.r.
	1

meers
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 5.r.
	2

mee§úa
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 18.r.
	6

mee§úahs
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 4.r.
	11

mee§úai
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 30.r.
	2

mee§úiga
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 28.r.
	2

mee§úige
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 10.r.
	1

mee§úigha
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 5.r.
	1

mee§úighahm
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 1.r.
	1

mee§úighu
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 30.r.
	1

mee§úigu
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 14.r.
	1

mee§úu
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 27.r.
	16

meeßa
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 16.r.
	1

meeßahs
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 29.r.
	2

meeúúighahm
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 11.r.
	1

mehs
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 18.r.
	2 2 Dres1682_SBM 30.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 16.r.
	34

mekkle
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 3.r.
	1

mett
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 21.r.
	1

me§tams
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 16.r.
	1

me§úu
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 13.r.
	1

mielä§tibu
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 22.r.
	1

mieïa
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 1.r.
	1

mieïais
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 22.r.
	4

mieïam
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 28.r.
	1

mieïi
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 19.r.
	1

mieïigs
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 27.r.
	3

mieïigu
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 29.r.
	1

mieïo
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 25.r.
	4

mieïoht
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 22.r.
	15

mieïojam
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 4.r.
	1

mieïu
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 3.r.
	7

mieïä§tibahs
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 5.r.
	1

mieïä§tibu
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 15.r.
	1

minna
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 23.r.
	1

min~am
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 11.r.
	1

mirroneem
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 11.r.
	5

mirroneems
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 26.r.
	1

mirroòeem
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 27.r.
	3

mirroòus
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 24.r.
	1

mirrt
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 2.r.
	3

mirru§chus
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 14.r.
	2

mirr§tams
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 22.r.
	1

mirtu
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 23.r.
	1

mohkahm
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 16.r.
	1

mohzibu
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 18.r.
	1

muhs
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 6.r.
	8

muh§cham
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 23.r.
	4

muh§chibahs
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 19.r.
	4

muh§chiga
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 10.r.
	3

muh§chigahs
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 19.r.
	4

muh§chigahß
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 23.r.
	1

muh§chige
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 23.r.
	13

muh§chigu
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 17.r.
	8

muh§u
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 4.r.
	1

muh§úa
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 11.r.
	1

muh§úam
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 15.r.
	3

muh§úas
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 26.r.
	3

muh§úeem
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 15.r.
	1

muh§úo
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 15.r.
	6

muh§úu
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 31.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 17.r.
	13

muh§úus
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 20.r.
	1

muhß
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 2.r.
	4

muhßa
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 9.r.
	5

muhßam
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 9.r.
	2

muhßo
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 16.r.
	7

muhßu
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 22.r.
	4

mui§cha
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 1.r.
	2

mui§chu
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 26.r.
	2

mums
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 30.r.
	61

mutt
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 9.r.
	1

mällo
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 21.r.
	1

mälloht
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 27.r.
	1

mälloiam
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 11.r.
	1

nabbagam
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 17.r.
	1

nabbags
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 27.r.
	2

nackty
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 18.r.
	2

nahk
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 16.r.
	11

nahkahs
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 26.r.
	1

nahkt
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 13.r.
	7

nahktu
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 14.r.
	1

nahwe
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 10.r.
	1

nahwes
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 2.r.
	3

nahwu
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 15.r.
	12

nahzi
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 25.r.
	1

nahzis
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 18.r.
	1

nakkti
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 28.r.
	1

nakty
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 24.r.
	3

namma=tähwu
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 11.r.
	1

namms
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 17.r.
	1

nammu
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 1.r.
	6

nauda
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 2.r.
	2

naudu
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 30.r.
	4

neds
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 12.r.
	16

ney
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 12.r.
	2

nhe
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 23.r.
	2 2 Dres1682_SBM 2.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 19.r.
	2 2 Dres1682_SBM 32.lpp. 22.r.
	2 2 Dres1682_SBM 32.lpp. 26.r.
	2 2 Dres1682_SBM 33.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 9.r.
	2 2 Dres1682_SBM 50.lpp. 19.r.
	2 2 Dres1682_SBM 50.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 10.r.
	2 2 Dres1682_SBM 63.lpp. 10.r.
	101

nhe=titz
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 13.r.
	1

nhebuhs
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 16.r.
	2

nhedarriet
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 6.r.
	1

nhekahrdena
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 9.r.
	1

nhelaim
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 17.r.
	3

nhenahkt
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 7.r.
	1

nheneeka
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 16.r.
	1

nheneekahd
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 9.r.
	2

nheneeku
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 29.r.
	1

nhenopellnitu
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 12.r.
	2

nheno§eed§ibahs
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 21.r.
	1

nheno§eed§ibahß{nheno §eed§ibahß}
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 23.r.
	1

nheparei§e
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 23.r.
	2

nhepattee§úe
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 18.r.
	4

nhepattee§úu
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 17.r.
	3

nhepatteeúúe
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 17.r.
	1

nhepatte§úu
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 15.r.
	1

nhepatteße
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 24.r.
	1

nhepullghoyam
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 8.r.
	1

nhetitz
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 14.r.
	2

nhetitzibahs
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 18.r.
	2

nhetitzigs
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 3.r.
	1

nhewarr
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 27.r.
	1

nheweena
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 10.r.
	1

nheweens
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 17.r.
	2

nheweenu
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 9.r.
	1

nhey
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 26.r.
	1

nhezeenige
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 11.r.
	1

nhe§chkie§tu
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 22.r.
	1

nhe§chkie§tu{nhe§chie§tu}
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 23.r.
	1

nhe§wähtiet
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 5.r.
	1

nheúwähts
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 4.r.
	1

nheúwäthiet
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 6.r.
	1

nikna
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 20.r.
	1

niknu
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 24.r.
	5

nitzenahti
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 3.r.
	1

nitzinaht
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 20.r.
	2

no
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 13.r.
	2 2 Dres1682_SBM 15.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 5.r.
	2 2 Dres1682_SBM 18.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 4.r.
	98

no=ee§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 7.r.
	1

noh§t
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 22.r.
	1

nokaut
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 5.r.
	2

nomaßgha§chana
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 20.r.
	2

nomirris
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 9.r.
	5

nopellna
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 1.r.
	1

nopellni
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 10.r.
	1

nopellniet
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 29.r.
	1

nopellniju§chi
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 22.r.
	1

nopellniju§úa
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 22.r.
	1

nopellniys
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 1.r.
	1

nopellni§chana
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 5.r.
	1

nopellnu
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 4.r.
	3

nopällna
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 1.r.
	1

nopällnam
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 25.r.
	1

noteek
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 19.r.
	15

notickt
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 3.r.
	7

notikkt
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 6.r.
	1

notitzis
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 15.r.
	5

nowehr§ch
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 29.r.
	1

nowehr§cham
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 10.r.
	1

nowehr§chu
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 22.r.
	1

nowert
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 27.r.
	1

nower§ch
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 28.r.
	1

no{noturren}
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 9.r.
	1

no{nowi§úu}
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 21.r.
	1

nu
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 11.r.
	11

o
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 14.r.
	2

ock{ocknhe}
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 6.r.
	1

ohters
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 23.r.
	3

ohtra
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 8.r.
	1

ohtrahs
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 21.r.
	1

ohtram
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 13.r.
	1

ohtru
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 2.r.
	3

ok
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 19.r.
	1

paddohms
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 29.r.
	1

paddoms
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 3.r.
	1

paddomu
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 12.r.
	7

pagganeems
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 15.r.
	1

pagghajuúcha^
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 17.r.
	1

pagghlabboyis
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 29.r.
	1

paghallam
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 1.r.
	1

paghlabba
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 3.r.
	2

pahrkahp
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 15.r.
	2

pahrkahpt
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 21.r.
	2

pahrlau§a
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 23.r.
	2

pahtarus
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 12.r.
	3

pahwils
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 7.r.
	1

pahwiïs
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 15.r.
	2

pakklau§úi§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 8.r.
	1

pakklaußiet
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 6.r.
	2

pakklaußieta
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 26.r.
	1

pakklaußigam
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 18.r.
	2

pakklaußigi
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 3.r.
	1

pakklaußita
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 14.r.
	1

paklaußiet
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 23.r.
	1

palai§tees
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 23.r.
	1

palleek
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 28.r.
	7

palleekam
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 2.r.
	1

palleeku
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 27.r.
	1

pallickt
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 11.r.
	1

pallid§am
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 12.r.
	2

pallid§eht
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 1.r.
	2

pallieds
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 8.r.
	4

pallied§am
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 12.r.
	1

pallied§ehs
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 21.r.
	1

pallied§eht
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 19.r.
	4

pallied§i
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 25.r.
	1

pallighu
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 24.r.
	1

pallighumu
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 14.r.
	1

pallikkt
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 3.r.
	1

pallitzis
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 2.r.
	1

pallixi
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 23.r.
	1

pamahzam
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 11.r.
	1

pamahziet
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 1.r.
	1

pamme§ti
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 19.r.
	1

par
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 22.r.
	2 2 Dres1682_SBM 45.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 26.r.
	2 2 Dres1682_SBM 47.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 19.r.
	2 2 Dres1682_SBM 48.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 4.r.
	2 2 Dres1682_SBM 50.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 15.r.
	2 2 Dres1682_SBM 59.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 20.r.
	87

paradneekeem
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 16.r.
	1

parahdyis
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 12.r.
	1

pareiße
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 9.r.
	2

parradneeki
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 13.r.
	1

parradnekeems
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 7.r.
	1

parradu
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 5.r.
	3

parradus
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 9.r.
	1

pasúaule
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 15.r.
	1

pasúuddis
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 17.r.
	1

patiek
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 13.r.
	1

pats
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 4.r.
	1

patt
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 15.r.
	2

pattees
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 24.r.
	10

pattee§úa
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 9.r.
	1

pattee§úu
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 8.r.
	10

patteeß
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 3.r.
	3

patteeßahs
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 19.r.
	2

patteeúúe
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 23.r.
	1

patteeúúu
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 17.r.
	1

patteikt
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 19.r.
	9

patteitz
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 22.r.
	1

patteitza
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 26.r.
	3

patteitzam
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 16.r.
	1

patteitzeeta
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 6.r.
	1

patteitzibu
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 16.r.
	4

patteitzu
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 14.r.
	3

patteß
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 7.r.
	1

pattghallwige
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 13.r.
	1

pattiek
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 14.r.
	7

patturreht
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 12.r.
	3

patturre§úeeta
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 11.r.
	1

patturrähti
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 11.r.
	1

paturr
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 5.r.
	1

patz
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 14.r.
	2

pawehleht
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 27.r.
	3

pawehleyis
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 31.r.
	2

pawehleys
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 5.r.
	1

pawehle§chana
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 29.r.
	1

pawehlu
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 22.r.
	2

pawehï
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 3.r.
	1

pawehïeht
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 26.r.
	1

pawehïehts
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 28.r.
	9

pawehïeyis
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 14.r.
	4

pawehïe§chanahs
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 1.r.
	2

pawehïe§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 9.r.
	2

pawihïs
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 15.r.
	1

pazelltahs
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 12.r.
	1

pa§tahweht
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 7.r.
	1

pa§tara'
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 1.r.
	1

pa§tara^
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 23.r.
	1

pa§tara`
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 29.r.
	1

pa§u§úchana
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 10.r.
	1

pa§u§úchanu
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 18.r.
	1

pa§§arghat
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 24.r.
	1

pa§§uddenahts
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 4.r.
	1

pa§§udenatu
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 15.r.
	1

pa§úargaht
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 24.r.
	4

pa§úarghaht
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 13.r.
	2

pa§úarghayis
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 11.r.
	4

pa§úarrgaht
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 13.r.
	1

pa§úarrgha
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 6.r.
	3

pa§úarrghaht
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 2.r.
	1

pa§úarrghat
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 23.r.
	1

pa§úaul
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 4.r.
	2

pa§úaule
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 25.r.
	2

pa§úaules
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 4.r.
	3

pa§úcha
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 16.r.
	3

pa§úcheem
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 2.r.
	1

pa§úcho
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 2.r.
	1

pa§úchu
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 9.r.
	19

pa§úuddis
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 14.r.
	2

pa§úuddu§chu
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 15.r.
	1

païaudamees
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 13.r.
	2

paúúchu
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 28.r.
	1

pedärr
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 17.r.
	1

pee=ehdina
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 21.r.
	2

pee=ehdinata
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 30.r.
	1

pee=ehdini
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 23.r.
	1

peeaught
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 6.r.
	1

peedohd
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 19.r.
	11

peedohdam
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 15.r.
	1

peedohmu
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 7.r.
	1

peedoht
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 23.r.
	1

peedohti
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 21.r.
	2

peedoh§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 19.r.
	1

peedohßeeta
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 9.r.
	1

peedo§chana
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 25.r.
	5

peedo§chananu
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 24.r.
	1

peedo§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 19.r.
	21

peed§immis
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 14.r.
	2

peed§imts
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 22.r.
	4

peed§im~ts
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 17.r.
	1

peedärr
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 24.r.
	12

peekta
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 13.r.
	1

peektahs
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 10.r.
	2

peekts
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 1.r.
	2

peektu
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 3.r.
	1

peeluhkt
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 24.r.
	3

peeluhk§chanahs
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 24.r.
	1

peemekkle
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 8.r.
	2

peemekkleht
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 14.r.
	2

peeminneht
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 18.r.
	1

peeminnu
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 8.r.
	1

peeminnädami
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 5.r.
	3

peeminnätu
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 17.r.
	1

peepillda
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 8.r.
	1

peepillditeems
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 23.r.
	1

peetitzibahs
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 16.r.
	1

peetitzigi
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 4.r.
	2

peetz
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 5.r.
	1

peewarr
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 4.r.
	3

peewillt
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 17.r.
	3

peewillts
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 19.r.
	2

peewiïï
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 26.r.
	2

peewiïïam
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 9.r.
	2

peewiïïu
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 25.r.
	1

peezi
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 1.r.
	1

pee§autzu
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 29.r.
	1

peeúaukt
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 20.r.
	2

peeúautz
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 10.r.
	1

peeúautza
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 7.r.
	1

peeúautzam
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 13.r.
	1

pehdajeems
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 2.r.
	1

pehtz
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 18.r.
	40

pellnita
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 11.r.
	1

pellnyis
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 15.r.
	2

perúoni
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 27.r.
	1

petz
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 11.r.
	1

pe§titais
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 10.r.
	2

pe§titaya
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 2.r.
	4

pe§titayam
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 10.r.
	1

pe§titayi
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 7.r.
	1

pe§titayu
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 19.r.
	3

pe§ti§chana
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 1.r.
	1

pe§ti§chanahs
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 23.r.
	1

pe§tyis
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 17.r.
	5

pilato
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 16.r.
	2

pillu
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 18.r.
	2

pirmahk
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 22.r.
	1

pirmais
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 5.r.
	3

pirmaju
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 3.r.
	1

pirmayu
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 1.r.
	1

pirmeyi
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 10.r.
	1

pirmeyu
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 24.r.
	1

pirms
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 16.r.
	1

pirrma
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 15.r.
	1

pirrmahk
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 19.r.
	1

pirrmahs
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 1.r.
	1

pontio
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 15.r.
	2

prahtam
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 12.r.
	1

prahts
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 10.r.
	13

prahtu
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 22.r.
	9

preeku
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 10.r.
	1

preek§ch
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 24.r.
	3

preek§cha^
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 13.r.
	3

preek§cha^zellti
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 16.r.
	1

preek§chan
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 7.r.
	8

preezige
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 15.r.
	2

preezigs
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 25.r.
	1

prett
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 6.r.
	16

pretti
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 27.r.
	1

prettie
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 13.r.
	4

pretze§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 27.r.
	3

pretzu
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 26.r.
	3

prohjam
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 10.r.
	4

prohti
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 15.r.
	1

pullghojam
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 2.r.
	1

puttni
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 3.r.
	1

pu§úes
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 23.r.
	1

py
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 13.r.
	2 2 Dres1682_SBM 26.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 2.r.
	2 2 Dres1682_SBM 27.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 3.r.
	2 2 Dres1682_SBM 60.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 11.r.
	88

py{pyúöw}
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 20.r.
	2

p§al
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 26.r.
	1

pähdeyi
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 6.r.
	1

pähdige
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 23.r.
	1

raddi
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 19.r.
	1

raddibahs
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 20.r.
	3

raddibu
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 15.r.
	1

raddita
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 8.r.
	1

radditahm
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 12.r.
	2

radditahs
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 12.r.
	1

radditais
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 10.r.
	2

radditayi
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 7.r.
	1

radditayu
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 7.r.
	2

raddyis
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 6.r.
	4

rahda
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 8.r.
	1

rahmeems
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 15.r.
	1

rahmi
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 3.r.
	2

rahmus
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 7.r.
	1

raxta
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 15.r.
	2

raxtiets
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 13.r.
	2

red§eht
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 2.r.
	1

red§i
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 24.r.
	1

rei§e
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 3.r.
	1

rhoku
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 18.r.
	1

rieta
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 24.r.
	2

rietohs
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 5.r.
	7

rohkahs
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 22.r.
	3

rohkams
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 5.r.
	1

rohkas
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 6.r.
	1

rohku
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 28.r.
	3

ruhktu
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 15.r.
	2

runna
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 24.r.
	2

runnaht
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 2.r.
	4

ruppyeems
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 14.r.
	1

räd§ige
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 10.r.
	1

rätte
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 1.r.
	1

sack§chana
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 17.r.
	1

saimai
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 17.r.
	1

saimneekems
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 16.r.
	1

sapra§úchanu
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 6.r.
	1

sawus
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 1.r.
	1

scheit
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 18.r.
	1

schodeen
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 13.r.
	1

schyß
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 9.r.
	2

schäla§tibahs
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 9.r.
	1

schäla§tibu
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 20.r.
	4

semmekahp§chanahs
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 24.r.
	1

semmes
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 31.r.
	1

sem~es
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 21.r.
	2

sirrdi
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 26.r.
	1

spähks
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 9.r.
	1

starrpa^
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 28.r.
	1

stipprumu
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 11.r.
	2

stundiòa
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 2.r.
	2

stundu
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 21.r.
	1

suhd§e§chana
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 29.r.
	1

suhd§e§chanahs
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 28.r.
	1

suhd§e§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 4.r.
	1

swähta
	1 1 Dres1682_SBM 0.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 9.r.
	2

swähtahs
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 9.r.
	1

swähtedarritayi
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 8.r.
	1

ta
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 7.r.
	2 2 Dres1682_SBM 18.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 6.r.
	2 2 Dres1682_SBM 37.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 19.r.
	2 2 Dres1682_SBM 37.lpp. 20.r.
	2 2 Dres1682_SBM 37.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 26.r.
	2 2 Dres1682_SBM 42.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 13.r.
	2 2 Dres1682_SBM 57.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 30.r.
	91

tad
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 14.r.
	57

tadehï
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 21.r.
	1

tahda
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 20.r.
	7

tahdam
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 7.r.
	2

tahdas
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 4.r.
	1

tahdeem
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 12.r.
	2

tahdehï
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 20.r.
	1

tahdi
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 9.r.
	2

tahdu
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 26.r.
	6

tahdus
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 2.r.
	5

tahduß
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 13.r.
	1

tahs
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 12.r.
	59

tahß
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 17.r.
	2

tai
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 1.r.
	2

taißni
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 21.r.
	1

taißnibahs
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 10.r.
	3

taißnibahß
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 23.r.
	1

taißnibu
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 17.r.
	1

taißnis
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 13.r.
	1

tam
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 29.r.
	2 2 Dres1682_SBM 5.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 14.r.
	38

tanny
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 18.r.
	2

tapehtz
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 27.r.
	12

tapetz
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 10.r.
	1

tappa
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 19.r.
	2

tappis
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 27.r.
	4

tappu§chi
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 21.r.
	1

taps
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 1.r.
	2 2 Dres1682_SBM 38.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 17.r.
	4

tapt
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 4.r.
	14

taptam
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 1.r.
	1

tapßi
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 27.r.
	1

tas
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 24.r.
	2 2 Dres1682_SBM 10.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 21.r.
	2 2 Dres1682_SBM 22.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 24.r.
	2 2 Dres1682_SBM 34.lpp. 25.r.
	2 2 Dres1682_SBM 34.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 9.r.
	2 2 Dres1682_SBM 35.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 5.r.
	2 2 Dres1682_SBM 36.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 11.r.
	2 2 Dres1682_SBM 40.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 24.r.
	205

tawa
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 1.r.
	7

tawahs
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 22.r.
	3

tawas
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 22.r.
	1

taweems
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 15.r.
	1

tawi
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 21.r.
	2

taws
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 25.r.
	7

tawu
	2 2 Dres1682_SBM 3.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 18.r.
	25

tawus
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 28.r.
	2

taß
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 21.r.
	1

tee
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 27.r.
	2 2 Dres1682_SBM 49.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 14.r.
	2 2 Dres1682_SBM 49.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 15.r.
	40

teem
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 9.r.
	17

teems
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 32.r.
	43

tees
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 5.r.
	8

tee§cham
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 24.r.
	15

tee§úe
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 24.r.
	1

teeß
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 24.r.
	4

teickt
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 3.r.
	1

teitan
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 12.r.
	2

teitzam
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 13.r.
	1

tha
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 5.r.
	23

tick
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 1.r.
	2

tiera
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 7.r.
	1

tiers
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 12.r.
	2

tieru
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 23.r.
	1

tierumi
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 1.r.
	2

tierumu
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 27.r.
	2

tie§che
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 21.r.
	1

tik
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 10.r.
	4

tikk
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 2.r.
	1

tikkai
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 18.r.
	1

titz
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 22.r.
	9

titz'
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 8.r.
	1

titzam
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 8.r.
	2

titzeht
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 18.r.
	9

titzi
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 19.r.
	7

titziba
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 4.r.
	4

titzibahs
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 6.r.
	6

titzibahs=lohzekli
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 4.r.
	1

titzibahs=lohzeklis
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 1.r.
	1

titzibahs=lohzeklu
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 4.r.
	1

titzibu
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 22.r.
	8

titzigeem
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 3.r.
	4

titzigu
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 26.r.
	1

titzigus
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 25.r.
	2

titzu
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 20.r.
	17

tizeht
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 9.r.
	1

to
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 21.r.
	2 2 Dres1682_SBM 11.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 7.r.
	2 2 Dres1682_SBM 13.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 3.r.
	2 2 Dres1682_SBM 19.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 25.r.
	2 2 Dres1682_SBM 23.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 18.r.
	2 2 Dres1682_SBM 44.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 3.r.
	2 2 Dres1682_SBM 45.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 14.r.
	2 2 Dres1682_SBM 45.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 18.r.
	2 2 Dres1682_SBM 45.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 26.r.
	2 2 Dres1682_SBM 46.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 22.r.
	2 2 Dres1682_SBM 46.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 5.r.
	2 2 Dres1682_SBM 47.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 15.r.
	2 2 Dres1682_SBM 48.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 26.r.
	2 2 Dres1682_SBM 48.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 6.r.
	2 2 Dres1682_SBM 49.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 11.r.
	2 2 Dres1682_SBM 49.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 24.r.
	2 2 Dres1682_SBM 51.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 2.r.
	2 2 Dres1682_SBM 53.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 20.r.
	2 2 Dres1682_SBM 56.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 15.r.
	2 2 Dres1682_SBM 57.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 15.r.
	309

tohp
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 30.r.
	38

tohpi
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 12.r.
	2

tohs
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 8.r.
	2 2 Dres1682_SBM 17.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 31.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 12.r.
	24

tomähr
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 1.r.
	1

toph
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 5.r.
	1

tre§úcha
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 19.r.
	1

tre§úcha'
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 4.r.
	1

tre§úcha^
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 29.r.
	1

tre§úchahs
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 9.r.
	1

tre§úchais
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 7.r.
	3

tre§úcheju
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 3.r.
	1

tre§úchu
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 9.r.
	4

triahdu
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 20.r.
	1

triekahrtigs
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 1.r.
	1

trieweenigs
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 23.r.
	1

trieß
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 7.r.
	3

tu
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 3.r.
	2 2 Dres1682_SBM 33.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 18.r.
	2 2 Dres1682_SBM 52.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 22.r.
	2 2 Dres1682_SBM 61.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 19.r.
	92

tudeïiò
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 14.r.
	1

tuhxto§chu
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 24.r.
	2

turr
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 2.r.
	23

turrahs
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 5.r.
	3

turram
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 9.r.
	1

turreht
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 22.r.
	3

turrehtees
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 2.r.
	3

turren
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 9.r.
	1

turrenes
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 10.r.
	2

turretees
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 26.r.
	9

turreyis
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 4.r.
	1

turrklaht
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 13.r.
	2

turru
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 21.r.
	1

turr{turreek§chan}
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 6.r.
	1

tuwaka
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 29.r.
	11

tuwakam
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 9.r.
	6

tuwaku
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 28.r.
	6

tu{to}
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 6.r.
	1

twarr§ta
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 19.r.
	1

twarr§tam
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 10.r.
	1

twar§ta
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 24.r.
	1

tyrahs
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 8.r.
	1

tyrs
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 8.r.
	1

tähwa
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 13.r.
	9

tähwam
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 19.r.
	5

tähwarei§u
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 22.r.
	1

tähwigahß
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 8.r.
	1

tähwigu
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 23.r.
	1

tähwo
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 8.r.
	1

tähws
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 17.r.
	25

tähwu
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 25.r.
	18

töw
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 25.r.
	2 2 Dres1682_SBM 59.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 18.r.
	126

uhden
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 7.r.
	1

uhdena
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 24.r.
	1

uhdeni
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 8.r.
	4

uhdens
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 4.r.
	2 2 Dres1682_SBM 39.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 18.r.
	14

und
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 13.r.
	2 2 Dres1682_SBM 4.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 16.r.
	2 2 Dres1682_SBM 5.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 4.r.
	2 2 Dres1682_SBM 6.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 26.r.
	2 2 Dres1682_SBM 11.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 9.r.
	2 2 Dres1682_SBM 12.lpp. 13.r.
	2 2 Dres1682_SBM 12.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 15.r.
	2 2 Dres1682_SBM 12.lpp. 16.r.
	2 2 Dres1682_SBM 12.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 19.r.
	2 2 Dres1682_SBM 12.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 21.r.
	2 2 Dres1682_SBM 12.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 25.r.
	2 2 Dres1682_SBM 13.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 25.r.
	2 2 Dres1682_SBM 13.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 27.r.
	2 2 Dres1682_SBM 13.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 24.r.
	2 2 Dres1682_SBM 19.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 11.r.
	2 2 Dres1682_SBM 24.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 25.r.
	2 2 Dres1682_SBM 27.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 27.r.
	2 2 Dres1682_SBM 32.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 17.r.
	2 2 Dres1682_SBM 33.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 27.r.
	2 2 Dres1682_SBM 34.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 5.r.
	2 2 Dres1682_SBM 37.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 17.r.
	2 2 Dres1682_SBM 37.lpp. 20.r.
	2 2 Dres1682_SBM 37.lpp. 26.r.
	2 2 Dres1682_SBM 38.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 24.r.
	2 2 Dres1682_SBM 39.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 8.r.
	2 2 Dres1682_SBM 39.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 15.r.
	2 2 Dres1682_SBM 40.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 27.r.
	2 2 Dres1682_SBM 41.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 24.r.
	2 2 Dres1682_SBM 44.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 20.r.
	2 2 Dres1682_SBM 45.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 14.r.
	2 2 Dres1682_SBM 46.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 24.r.
	2 2 Dres1682_SBM 46.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 10.r.
	2 2 Dres1682_SBM 51.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 28.r.
	2 2 Dres1682_SBM 51.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 8.r.
	2 2 Dres1682_SBM 53.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 24.r.
	2 2 Dres1682_SBM 53.lpp. 31.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 19.r.
	2 2 Dres1682_SBM 55.lpp. 20.r.
	2 2 Dres1682_SBM 55.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 2.r.
	2 2 Dres1682_SBM 56.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 4.r.
	2 2 Dres1682_SBM 56.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 6.r.
	2 2 Dres1682_SBM 56.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 28.r.
	2 2 Dres1682_SBM 58.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 21.r.
	2 2 Dres1682_SBM 58.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 23.r.
	496

us
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 22.r.
	2 2 Dres1682_SBM 42.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 16.r.
	29

us=brautzis
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 11.r.
	2

us=turr
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 25.r.
	1

usbrautzis
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 3.r.
	2

usluhkoht
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 20.r.
	2

usmohdenahs
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 24.r.
	1

usmohdenahts
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 27.r.
	3

usrunna
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 29.r.
	1

ustitz
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 8.r.
	2

ustitzami
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 7.r.
	2

ustitzeht
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 22.r.
	1

ustitzu
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 30.r.
	1

usturr
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 31.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 12.r.
	6

usturreht
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 24.r.
	2

usturretees
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 9.r.
	1

usturreyis
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 16.r.
	1

usturre§chanahs
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 23.r.
	3

usturre§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 29.r.
	4

uswarram
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 1.r.
	1

uswarru
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 27.r.
	1

usòehmis
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 1.r.
	1

u~d
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 3.r.
	5

u§turre§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 16.r.
	1

wackar=ehden
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 18.r.
	7

wackar=ehdens
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 20.r.
	4

wackar=ehdenu
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 7.r.
	2

wackara
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 8.r.
	1

wackara=ehden
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 1.r.
	1

wackarohs
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 21.r.
	1

wacker=ehden
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 20.r.
	1

wadda
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 17.r.
	1

wahjahs
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 4.r.
	1

wahrda
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 15.r.
	1

wahrda^
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 21.r.
	2

wahrdam
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 13.r.
	8

wahrdam{wahrdahm}
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 17.r.
	1

wahrdeem
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 29.r.
	8

wahrdeems
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 7.r.
	5

wahrdi
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 12.r.
	10

wahrds
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 24.r.
	22

wahrdu
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 13.r.
	33

waidädami
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 27.r.
	1

waighu
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 22.r.
	1

waijad§ibu
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 28.r.
	2

wainu
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 8.r.
	2

wair
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 9.r.
	1

wairoht
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 27.r.
	3

wajad§ibas
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 27.r.
	1

wajagh
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 24.r.
	3

wajagha
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 10.r.
	2

wakkar=ehden
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 2.r.
	1

wakkar=ehdens
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 23.r.
	1

wakkara
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 13.r.
	2

wakkarohs
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 12.r.
	6

wallda
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 23.r.
	7

walldiet
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 27.r.
	1

wallditaya
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 7.r.
	1

walldi§chana
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 4.r.
	2

wallkoht
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 17.r.
	2

wallkohtees
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 21.r.
	1

wallkohts
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 19.r.
	1

wall§tiba
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 16.r.
	6

wall§tiba^
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 21.r.
	1

wall§tiba`
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 16.r.
	1

wall§tibahs
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 11.r.
	1

wall§tibu
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 6.r.
	2

walï§tiba
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 28.r.
	1

war
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 4.r.
	1

warr
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 8.r.
	16

warram
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 27.r.
	1

warri
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 28.r.
	7

warru
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 23.r.
	12

waïïu
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 29.r.
	1

ween
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 17.r.
	10

weena
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 8.r.
	10

weenahs
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 26.r.
	2

weenam
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 11.r.
	7

weenas
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 19.r.
	1

weeniga
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 8.r.
	1

weenigs
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 9.r.
	2

weenigu
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 5.r.
	2

weens
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 9.r.
	18

weenu
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 11.r.
	22

weeta^
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 2.r.
	2

wehl
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 23.r.
	9

we§úelliba
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 5.r.
	2

wienu
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 10.r.
	5

wiera
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 13.r.
	2

wie§u
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 5.r.
	6

wieúu
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 7.r.
	1

willtighu
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 26.r.
	1

willtigu
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 22.r.
	2

willtu
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 23.r.
	3

wings
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 12.r.
	10

winja
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 26.r.
	6

winjam
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 17.r.
	2

winju
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 12.r.
	2

winòam
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 19.r.
	1

wir§ú
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 17.r.
	1

wir§úeneekus
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 8.r.
	1

wir§úon
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 15.r.
	3

wir§úu
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 27.r.
	3

wirß
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 16.r.
	1

wi§chkim
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 26.r.
	3

wi§ta
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 6.r.
	1

wi§§enahdu
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 4.r.
	3

wi§§u
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 4.r.
	1

wi§ú
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 26.r.
	1

wi§úahdu
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 25.r.
	1

wi§úahm
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 12.r.
	7

wi§úahs
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 10.r.
	11

wi§úai
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 30.r.
	2

wi§úam
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 5.r.
	1

wi§úe
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 7.r.
	1

wi§úeem
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 24.r.
	17

wi§úeems
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 4.r.
	13

wi§úenahdo
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 27.r.
	1

wi§úenahdu
	2 2 Dres1682_SBM 12.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 28.r.
	4

wi§úewaldi=tayu
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 7.r.
	1

wi§úewallditais
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 10.r.
	1

wi§úewallditaya
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 7.r.
	1

wi§úewallditayu
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 8.r.
	1

wi§úi
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 28.r.
	3

wi§úkim
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 4.r.
	2

wi§úo
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 31.r.
	1

wi§úu
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 18.r.
	22

wi§úus
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 20.r.
	15

wiß
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 24.r.
	17

wißnotaïï
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 23.r.
	2

wißnotaïï{wiß notaïï}
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 22.r.
	1

wißwalldigs
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 26.r.
	1

wiòòa
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 31.r.
	2 2 Dres1682_SBM 15.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 28.r.
	29

wiòòa`
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 15.r.
	1

wiòòam
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 12.r.
	14

wiòòo
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 16.r.
	3

wiòòs
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 31.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 32.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 23.r.
	76

wiòòu
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 13.r.
	13

wiòòß
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 24.r.
	1

währa`
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 6.r.
	1

wälla
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 1.r.
	3

wällka
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 20.r.
	1

wällkam
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 11.r.
	1

wällku
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 25.r.
	1

wälls
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 15.r.
	4

wällu
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 2.r.
	3

wätz
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 23.r.
	2

wätza
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 7.r.
	1

wätzaki
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 15.r.
	1

wätzakus
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 7.r.
	3

wätzam
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 23.r.
	2

wätzu
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 15.r.
	1

zahïus
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 6.r.
	1

zaur
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 12.r.
	2 2 Dres1682_SBM 20.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 21.r.
	56

zeek
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 25.r.
	3

zeekahrt
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 4.r.
	2

zeekahrtigs
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 23.r.
	3

zeekahrtigu
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 18.r.
	2

zeenam
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 4.r.
	1

zeeni
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 10.r.
	1

zeeniet
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 4.r.
	5

zeeniga
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 28.r.
	1

zeenigahs
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 10.r.
	1

zeenigas
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 3.r.
	1

zeenige
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 3.r.
	3

zeenighu
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 7.r.
	1

zeenigi
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 22.r.
	1

zeenigs
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 22.r.
	8

zeetis
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 14.r.
	1

zeetyis
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 17.r.
	3

zee§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 12.r.
	2

zehlees
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 10.r.
	5

zehïees
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 24.r.
	1

zellahs
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 3.r.
	1

zelltees
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 12.r.
	2

zell§chanas
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 2.r.
	1

zerreht
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 4.r.
	2

zerribahs
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 5.r.
	1

zeïïohß
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 16.r.
	1

zik
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 22.r.
	2

zikk
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 14.r.
	1

zillwähkam
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 11.r.
	5

zillwähkeem
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 11.r.
	5

zillwähkeems
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 4.r.
	8

zillwähki
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 11.r.
	2

zillwähko
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 9.r.
	1

zillwähks
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 24.r.
	8

zillwähku
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 8.r.
	2

zillwähkus
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 22.r.
	1

zilwähku
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 28.r.
	1

zittahd
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 10.r.
	2

zittahde
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 6.r.
	3

zitteems
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 1.r.
	5

zitti
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 28.r.
	3

zittu
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 19.r.
	3

zittus
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 21.r.
	3

zittu{zittuwie§u}
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 5.r.
	1

zärrädami
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 23.r.
	1

zärrädams
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 21.r.
	1

zättorkahrtigs
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 25.r.
	1

zättorta
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 16.r.
	1

zättortas
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 7.r.
	1

zättorts
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 24.r.
	1

zättortu
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 9.r.
	4

zättortz
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 7.r.
	1

§akkrahj
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 17.r.
	1

§akkt
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 16.r.
	2

§akrah
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 18.r.
	1

§aprohti
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 12.r.
	1

§aprothi
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 20.r.
	1

§arrghatees
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 14.r.
	4

§atzya
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 27.r.
	2

§awu
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 21.r.
	2

§chahs
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 4.r.
	3

§chahß
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 27.r.
	1

§chee
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 8.r.
	1

§cheem
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 15.r.
	3

§cheems
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 21.r.
	4

§chehlige
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 24.r.
	7

§chehligs
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 23.r.
	1

§cheit
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 19.r.
	1

§cheitan
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 18.r.
	8

§chinny
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 2.r.
	3

§chkie§te
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 22.r.
	7

§cho
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 21.r.
	14

§chodeen
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 2.r.
	2

§chohs
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 25.r.
	4

§chy
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 15.r.
	2

§chynny
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 23.r.
	4

§chys
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 3.r.
	2

§chyß
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 19.r.
	1

§chähl
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 13.r.
	4

§chählige
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 22.r.
	1

§chähligs
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 18.r.
	1

§chähligu
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 7.r.
	1

§chählodams
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 24.r.
	1

§chäligs
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 8.r.
	2

§ehd
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 4.r.
	1

§ehdees
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 6.r.
	1

§eptiets
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 5.r.
	1

§eptietu
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 14.r.
	1

§eptitas
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 18.r.
	1

§hinny
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 18.r.
	1

§iemo
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 26.r.
	2

§inni
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 2.r.
	2

§i§ts
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 18.r.
	1

§kaidre
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 23.r.
	4

§kaidyis
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 13.r.
	2

§kai§te
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 27.r.
	1

§kann
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 8.r.
	11

§kann'
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 10.r.
	1

§kanna
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 25.r.
	11

§kie§tu
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 20.r.
	1

§pee§ch
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 28.r.
	1

§pee§t
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 28.r.
	1

§pähzigs
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 1.r.
	1

§tahw
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 7.r.
	5

§tahwedams
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 16.r.
	1

§tahwet
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 19.r.
	1

§taigaht
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 14.r.
	1

§taighat
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 30.r.
	1

§tippre
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 7.r.
	3

§trahda
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 1.r.
	2

§uhd§eht
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 21.r.
	4

§wähta
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 15.r.
	1

§wähtige
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 13.r.
	1

§wähtyis
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 16.r.
	1

§öw
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 22.r.
	7

ähkas
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 1.r.
	2

ähmu
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 4.r.
	3

ä§úam
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 22.r.
	2

ä§úohtz
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 9.r.
	2

äßam
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 8.r.
	2

äßmu
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 23.r.
	15

ï
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 27.r.
	1

ïaudeems
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 15.r.
	2

ïaudis
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 9.r.
	2

ïaun
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 4.r.
	5

ïauneems
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 23.r.
	3

ïauns
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 4.r.
	6

ïaunu
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 20.r.
	6

ïeetahm
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 12.r.
	1

ïohzeklis
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 1.r.
	1

òehm
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 26.r.
	5

òehma
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 24.r.
	2

òehmam
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 30.r.
	2

òehmi
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 6.r.
	1

òehmu
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 2.r.
	2

òemmeeta
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 27.r.
	4

òem~t
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 9.r.
	1

úacramentes
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 16.r.
	1

úaim
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 26.r.
	2

úaimai
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 1.r.
	1

úaime
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 3.r.
	2

úakka
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 24.r.
	10

úakki
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 23.r.
	2

úalikku§chi
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 17.r.
	1

úaliktahms
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 4.r.
	1

úamaitaht
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 6.r.
	1

úamaitahts
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 27.r.
	1

úamaitata
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 16.r.
	2

úappra§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 18.r.
	2

úapra§ti
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 14.r.
	1

úapra§úchanu
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 18.r.
	2

úaprohti
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 9.r.
	1

úarrgha
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 4.r.
	2

úarrghatees
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 12.r.
	3

úattai§úiyees
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 3.r.
	2

úattai§úi§chana
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 11.r.
	2

úattai§úyjees
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 20.r.
	2

úattei§úietees
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 10.r.
	1

úattei§úiets
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 13.r.
	1

úattißitees
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 26.r.
	1

úatziedami
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 11.r.
	1

úatziedams
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 7.r.
	3

úatziet
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 5.r.
	8

úatzya
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 24.r.
	2

úaukt
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 4.r.
	1

úaukta
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 17.r.
	1

úaukts
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 6.r.
	1

úautzahs
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 1.r.
	1

úautzi
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 22.r.
	4

úawa
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 20.r.
	1

úawa`
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 16.r.
	2

úawam
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 17.r.
	1

úawas
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 1.r.
	2

úaweem
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 19.r.
	2

úaweems
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 14.r.
	3

úawiske
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 20.r.
	2

úawu
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 32.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 9.r.
	38

úawus
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 20.r.
	5

úa§úai§tiets
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 22.r.
	2

úaòehm
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 26.r.
	1

úaòembt
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 24.r.
	2

úaòem~t
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 14.r.
	2

úchynny
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 17.r.
	1

úchähligu
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 2.r.
	1

úchäla§tiba
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 23.r.
	3

úchäla§tibahs
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 18.r.
	3

úchäla§tibu
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 17.r.
	11

úchälo§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 3.r.
	1

úeewu
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 26.r.
	7

úehd
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 6.r.
	1

úehdedams
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 17.r.
	1

úemme
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 3.r.
	1

úemmeh
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 23.r.
	1

úemmes
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 15.r.
	7

úeptietu
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 28.r.
	1

úeptita
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 28.r.
	1

úeptitahs
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 29.r.
	1

úinnaht
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 1.r.
	1

úinnu
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 22.r.
	1

úin~amo=úirrdi
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 29.r.
	1

úirrdes
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 18.r.
	4

úirrdi
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 21.r.
	2

úirrdige
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 16.r.
	1

úirrds
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 17.r.
	4

úirrgo
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 11.r.
	2

úi§ts
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 8.r.
	2

úkie§tibahs
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 11.r.
	2

úlahw
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 20.r.
	1

úlahweht
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 18.r.
	3

úlahwu
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 8.r.
	3

úlaweyam
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 13.r.
	1

úluddenaht
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 25.r.
	1

úohdiba
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 9.r.
	1

úohdibu
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 4.r.
	3

úohdiet
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 13.r.
	5

úohgju
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 15.r.
	1

úohla
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 3.r.
	3

úohli§chana
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 10.r.
	4

úohli§chanahs
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 27.r.
	1

úohli§chanu
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 26.r.
	1

úohlyis
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 5.r.
	2

úow
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 26.r.
	1

úpähks
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 19.r.
	1

úpähku
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 9.r.
	9

úuddrabu
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 9.r.
	2

úwehre
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 20.r.
	1

úwehreht
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 26.r.
	1

úwehtibahß
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 24.r.
	1

úwehtiet
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 26.r.
	1

úwähta
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 14.r.
	11

úwähta=darri§chanahs
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 2.r.
	1

úwähtahs
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 26.r.
	8

úwähtam
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 2.r.
	4

úwähtas
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 7.r.
	1

úwähte
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 9.r.
	1

úwähtedarritais
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 10.r.
	2

úwähti
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 13.r.
	6

úwähtiba
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 12.r.
	1

úwähtibahs
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 12.r.
	2

úwähtiet
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 2.r.
	4

úwähtietees
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 5.r.
	1

úwähtiets
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 3.r.
	2

úwähtige
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 24.r.
	2

úwähtigu
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 29.r.
	1

úwähtita
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 16.r.
	1

úwähtitu
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 24.r.
	2

úwähto
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 14.r.
	2

úwähts
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 1.r.
	26

úwähtu
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 5.r.
	36

úwähtus
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 15.r.
	1

úälltu
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 9.r.
	2

úä§ta
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 18.r.
	1

úä§tas
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 3.r.
	1

úä§ts
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 12.r.
	1

úä§tu
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 2.r.
	2

úöw
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 18.r.
	2 2 Dres1682_SBM 21.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 8.r.
	26

1
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 19.r.
	2 2 Dres1682_SBM 31.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 15.r.
	121

10
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 19.r.
	9

11
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 21.r.
	9

12
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 23.r.
	9

13
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 28.r.
	9

14
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 15.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 54.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 21.r.
	8

15
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 47.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 25.r.
	8

16
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 30.r.
	8

17
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 39.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 21.r.
	9

18
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 25.r.
	9

19
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 55.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 29.r.
	9

2
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 12.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 24.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 44.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 32.r.
	119

20
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 48.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 56.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 60.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 62.lpp. 31.r.
	10

21
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 1.r.
	7

22
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 5.r.
	8

23
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 8.r.
	6

24
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 14.r.
	6

25
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 16.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 49.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 18.r.
	6

26
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 25.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 22.r.
	6

27
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 41.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 12.r.
	5

28
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 18.r.
	6

29
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 50.lpp. 24.r.
	4

29{28}
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 14.r.
	1

3
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 30.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 38.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 40.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 1.r.
	47

30
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 20.r.
	4

31
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 42.lpp. 23.r.
	4

32
	1 1 Dres1682_SBM 5.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 1.r.
	4

33
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 17.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 26.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 5.r.
	4

34
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 9.r.
	4

35
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 13.r.
	4

36
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 17.r.
	4

37
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 22.r.
	4

38
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 43.lpp. 25.r.
	4

39
	1 1 Dres1682_SBM 6.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 25.r.
	3

4
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 3.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 4.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 20.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 6.r.
	26

40
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 27.lpp. 29.r.
	3

41
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 18.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 3.r.
	3

42
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 8.r.
	3

43
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 19.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 14.r.
	3

44
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 16.r.
	3

45
	1 1 Dres1682_SBM 7.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 19.r.
	3

46
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 28.lpp. 25.r.
	3

47
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 7.r.
	3

48
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 11.r.
	3

49
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 20.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 14.r.
	3

5
	1 1 Dres1682_SBM 1.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 45.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 51.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 57.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 8.r.
	19

50
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 20.r.
	3

51
	1 1 Dres1682_SBM 8.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 10.r.
	1 1 Dres1682_SBM 29.lpp. 26.r.
	3

52
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 9.r.
	3

53
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 7.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 13.r.
	3

54
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 17.r.
	3

55
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 21.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 1.r.
	3

56
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 5.r.
	3

57
	1 1 Dres1682_SBM 9.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 22.lpp. 4.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 9.r.
	3

58
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 3.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 13.r.
	2

59
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 16.r.
	2

6
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 9.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 8.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 10.r.
	12

60
	1 1 Dres1682_SBM 10.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 23.r.
	2

61
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 31.lpp. 26.r.
	2

62
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 1.r.
	2

63
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 5.r.
	2

64
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 9.r.
	2

65
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 14.r.
	2

66
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 21.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 18.r.
	2

67
	1 1 Dres1682_SBM 11.lpp. 26.r.
	1 1 Dres1682_SBM 32.lpp. 21.r.
	2

68
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 3.r.
	1

69
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 8.r.
	1

7
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 14.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 19.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 27.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 12.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 13.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 58.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 13.r.
	12

70
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 12.r.
	1

71
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 15.r.
	1

72
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 20.r.
	1

73
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 25.r.
	1

74
	1 1 Dres1682_SBM 33.lpp. 28.r.
	1

75
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 1.r.
	1

76
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 11.r.
	1

77
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 18.r.
	1

78
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 22.r.
	1

79
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 24.r.
	1

8
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 23.r.
	1 1 Dres1682_SBM 13.lpp. 28.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 15.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 1.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 11.r.
	1 1 Dres1682_SBM 52.lpp. 18.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 25.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 15.r.
	11

80
	1 1 Dres1682_SBM 34.lpp. 28.r.
	1

81
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 6.r.
	1

82
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 10.r.
	1

83
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 14.r.
	1

84
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 23.r.
	1

85
	1 1 Dres1682_SBM 35.lpp. 27.r.
	1

86
	1 1 Dres1682_SBM 36.lpp. 1.r.
	1

9
	1 1 Dres1682_SBM 2.lpp. 24.r.
	1 1 Dres1682_SBM 14.lpp. 6.r.
	1 1 Dres1682_SBM 23.lpp. 17.r.
	1 1 Dres1682_SBM 30.lpp. 2.r.
	1 1 Dres1682_SBM 37.lpp. 22.r.
	1 1 Dres1682_SBM 46.lpp. 16.r.
	1 1 Dres1682_SBM 53.lpp. 29.r.
	1 1 Dres1682_SBM 59.lpp. 5.r.
	1 1 Dres1682_SBM 61.lpp. 17.r.
	9

_
	1 1 Dres1682_SBM 63.lpp. 11.r.
	1