Lu§tesśpehle no Semmneeka kas par Mui§chneeku tappe pahrwehr§ts un weena Paśakka no Drauga Lizzepura (StendAJ1790_LSMP)

 
  • bibliogrāfija
  • statisks indekss un teksts
  • vārdformu biežuma saraksts (CS):    (top 1000)    (pilns)
  • vārdformu biežuma saraksts (LC):    (top 1000)    (pilns)
  • vārdformu indekss (CS):    (pilns)
  • vārdformu indekss (LC):    (pilns)

CS - reģistrjūtība (case sensitive)
LC - reģistrnejūtība (lower case)

 

LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
LU Latviešu valodas institūts
2002-2018