Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: zihk§tahs
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Bet Jkweens kas zihk§tahs noturrahs no wiśśahm Leetahm tee paśchi tapehz ka
ka juhs to dabbujaht Bet ikweens kas zihk§tahs noturrahs no wiśśadas

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015