Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: zettorta^
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Pirma^ Adwents jeb zettorta^ Śwehdeena^ preekśch Seemas=Śwehtkeem
Ohtra^ deśmita^ in zettorta^ Śwehdeena^ jeb Zettorta^ Śwehdeena^
Tohp tee eekśch tahdahm Blehdibahm zettorta^ rei§i atra§ti ta lihds arrid§an kad diwi laulati
Tohp tee eek§ch tahdahm Blehdibahm zettorta^ rei§i^ atra§ti ta lihds arrid§an kad diwi laulati
Ta Pirma Nodaļļa Zettorta^
Ta Ohtra Nodaļļa Zettorta^
Ta Treścha Nodaļļa Zettorta^
Ta Zettorta Nodaļļa Zettorta^
Ta Peekta Nodaļļa Zettorta^
Ta Śe§ta Nodaļļa Zettorta^
Ta Śeptita Nodaļļa Zettorta^
Ta A§tota Nodaļļa Zettorta^
Ta Dewita Nodaļļa Zettorta^
Zettorta^ Śwehdeena^ pehz Swaig§nes Deenas
Zettorta^ Śwehdeena^ preekśch Leeldeenas jeb Atśchu
Zettorta^ Adwents jeb ta^ Śchwehdeena^ preekśch Seemas=Śweh
Zettorta^ Śwehdeena^ pehz Leeldeenas jeb D§eedaśchanas
Zettorta^ Śwehdeena^ pehz Waśśaras Śwehtku Atśwehtes
Zettorta^ padeśmita^ Śwehdeena^ jeb Zetterta^ Sweehdiena^ O
Ohtra^ deśmita^ in zettorta^ Śwehdeena^ jeb Zettorta^ Śwehdeena^

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015