Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: zeppuri
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

eśmits Raggi un us śawahm Galwahm śeptiņņi Ķehniņo Zeppuri
gguns Leeśma un us wiņņa Galwas irr daud§ Ķehniņņo Zeppuri un wiņņam bij weens Wahrds rak§tihts ko ne weens

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015