Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: zeppures
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

deśmits Raggi un us wiņņo Raggeem deśmits Ķehniņo Zeppures un us wiņņa Galmahm bija weens Wahrds tahs Deewa
tu wehra^ pehz pee Zeppures
pehz pee Zeppures
us Zeppures kur ta Śwehtiba eekścha

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015