Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: zeetuma=wihru
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ij tas Semmes=Walditais eeraddis teem Ļaudim weenu Zeetuma=Wihru atlai§t kahdu tee gribbeja
Bet us teem Śwehtkeem atlaide tas teem weenu Zeetuma=Wihru kahdu tee praśśija
Un pahr tee Śwehtkeem bij tam wiņņeem weenu Zeetuma=Wihru atlai§t

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015