Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: zeekahrt
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

par Peedo§chanu to Grähko to darraita zeekahrt juhs to d§erreeta mannis
tha śakka Chri§tus To darraita zeekahrt juhs to d§erreeta mannis peeminnädami
da§chereis red§ejuśchi Zeekahrt räd§am mehß ka ta Śaule und
Mehnes maitatas tohp Zeekahrt räd§am mehß leelus Dahr§us
apkahrt Śaul und Mehnes Zeekahrt §tahw ta Śaule beß
Debbeß Stipprumi ku§tinajahß Ai§to Zeekahrt räd§am
mums tah mahza Zeekahrt juhß no ścho Mais ähdaht
śawas A§śinis d§errt Zeekahrt tu nu zeenighe ar §tippru Titzibu
eta und d§erreeta wi§śi no to Bickeri to darraita Zeekahrt juhß to darreeta mannis peeminnädami Tad
to darraita zeekahrt juhß to d§erreeta mann Peeminnädami
to darraita zeekahrt juhß to d§erreeta mann peeminnädami
Zeekahrt taß lätzahß irr śchinnies Semmes ka taß kaß zittu
Ghräkeem zeekahrt juhß darraita Ka eß jums to

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015