Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: zättorta`
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Ghräkus py Bährneem tre§§cha` und zättorta` Aughuma`
Ghräkus śohdu irr py Bährneem tre§§cha` und zättorta` Aughuma` To apdohmadams ka warri tu O Zillwähx
juhß peedohdeeteeß weens ohtram Zättorta` Kahrta` kaß py Deewa Ghalldu ghribb eet
Chri§ti Wahrda` śuhtiets tohpohtz Zättorta` Kahrta` ißghehrb Wings ścho śawu Śirrds=Mahja=Wee
aß gir py Deewa labbas Rokas und aißbilldina mums Zättorta` und pehdeja` kahrta` apdomajeeta kapehtz Deews
śwähtz Ewangeli§ts Mattheus śawa`{śawa} Ghramata` zättorta` weeta` und §kann tee Wahrdi juh§śa` Walloda` tha
iep la§śam mehß tha pa§ścha Ewangeli§ta Ghramata` zättorta` peekta` śäßta`=padeßmita` Weeta` und patteeß
Nammu śacka taß Apu§tuls Pehters pirrma` Ghramata` zättorta` Weeta`{Weeeta`} tam buhß Kau§śuma=Zepply ka taß w
E§aias śä§ta`=deßmita` zättorta` Weeta` ħśam mehs nu
wings tre§§cha` deßmity und zättorta` Ghadda` ghaja peezas Deenas
Ghramata` ohtra`=deßmita und zättorta` Weeta` und §kann
ohtra` tre§ścha` zättorta` und peekta` Weeta`
aismirrśis Vnd Jeremias nopuhśdahmees śacka zättorta` padeßmita`
by nu{nun} zättorta` Ghadda` py to Kunghu JE§um Skohla` ghahjuśchi
wangeli§ts Jahnis raxta śawa` pirrmaja` Ghramata` zättorta` Weeta` Py to gir att§piedeju§śi
E§aia peekta`=deßmita zättorta` Weeta`
śacka Mo§es ohtra` Ghramata` tre§ścha`=deßmita` zättorta` Weeta` Ghribbätu Deews ar mums bahrteeß
ohda Tähwo Ghräkus py teem Bährneem tre§ścha` und zättorta` Auguma` kattri mann ee=nied Nolahdähts laid
Ghramata` zättorta` pa=deßmita` Weeta` unnd §kann tee
Ewangeli§ts Lucas śawa` Ghramata` zättorta` padeßmitta`
Vnd attkal ohtra`=deßmita` und zättorta` D§eeßma` Kaß eeß us
§pehzighe ka Deewa Dähls Zättorta` Pullka` rahdahß irr pa§§chi Auxti=Ba§nizas=Kunghi

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015