Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: tschettri
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un kad tas to Grahmatu ņehmis bij tad mettahs tee tśchettri Lohpi un tee diwdeśmits tśchettri Wezzajee preekś
tad mettahs tee tśchettri Lohpi un tee diwdeśmits tśchettri Wezzajee preekśch ta Jehra Semme turredami ikween
Un tee tśchettri Eņģeļi tappe atraiśiti kas gattawi bija us to Stu
Aiskalt tschettri zettri

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015