Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: tśchetrpadeśmits
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

i un no Dawida lihd§ tai Aisweśchanai uhs Babiloni tśchetrpadeśmits Augumi un no thas Aisweśchanas uhs Babiloni lihd§
Es pa§ih§tu weenu Zilweku eekśch Kri§tus preekśch tśchetrpadeśmits Gaddeem irr tas Meeśa^ bijis es ne §innu jeb irr
PEhz to pahr tśchetrpadeśmits Gaddeem eśmu es atkal uhs Jeru§alemi gahjis ar Ba

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015