Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: tśchaklibu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

kśch Weenteeśibas kurśch walda lai tas to darra ar Tśchaklibu kurśch ap§chehlojahs tas lai to darra labbis Prah
Deewiśkigi eśśat nośkummuśchi bijuśchi kahdu leelu Tśchaklibu irr ta ne ween pee jums padarrijuśi bet arrid§an
Bet Rohma^ nahzis irr tas mann ar leelu Tśchaklibu meklejis un atraddis

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015