Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: tśchakliba
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

jums rak§tijis eśmu tad tas ne irr tadehļ ka muhśo Tśchakliba pahr jums parahdita taptu pee jums preekśch Deewa

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015