Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: tśchakli
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un tśchakli buhdami śargaht to Weenadibu ta Garra zaur to Śai
13 Raug Deewa tśchakli peeśaukt ta` Tehws mihļajs aug§ta^ Gohdiba^
pattim śchķih§titohs ihpaśchus Ļaudis kas tśchakli buhtu pee labbeem Darbeem

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015