Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: t§uhśchku
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Akmini dohs jeb arrid§an Siwi kas tam Siws weeta^ T§uhśchku dohs
Tapehz ittin ka` Mo§us Tukśneśi^ T§uhśchku irr pa=aug§tinajs ta` buhs arri ta Zilweka Dehlam
Un tas śagrahbe to Puhķi to wezzu T§uhśchku kas irr tas Wels un Śatans un śai§tija wiņņu tuhk

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015