Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: t§uhśchka
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Bet es bih§tohs ka ne ittin ka` ta T§uhśchka to Ewu ar śawas Wiltibas irr peewihluśi ta patt j
Un tas leelais Puhķis irr isme§ts ta wezza T§uhśchka dehwehts tas Wels un tas Śatans kas to wiśśu Paśa
Un ta T§uhśchka islaide no śawas Muttes Uhdeni it ka` weenu Uppi

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015