Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: t§chuhßkas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

jaunahms Mehlehms runnahß T§chuhßkas nod§ieß
Kohku ka Wings mums no tahß wätzas T§chuhßkas ta ļauna
ar jaunahm Mehlehm runnahß T§chuhßkas nod§ieß und kad tee ko nahwige d§errß taß teem nh
§t behds preek§chan Ghräkeem ka preek§ch pa§§chas T§chuhßkas ai§to ja tu to aiskar§śi tad winja töw maita
wi§śi gir Attreep§chanas dehļ radditi Swähri T§chuhßkas Sallśchi und Sohbins gir arrid§an Attreep§chanas
22 Nhe weena Ghalwa gir tick ghuddra ka tahs T§chuhßkas
36 Tee Swähri T§chuhßkas Sall§§chi Sohbins gir arrid§an
19 Tha Ehrgļa Zeļļu Debbe§śies Thaß T§chuhßkas zeļļu wirß auxteems Kallneems

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015