Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: t§chuhßkai
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

buhß tai T§chuhßkai to Ghallwu śamiet Zaur wi§śu
und taß Kungs katters tai T§chuhßkai tam Wallam to
Wings gir tai T§chuhßkai to Ghallwu śa=minnis
gir wehl §tipprahx taß gir tam Wälla~ tai wätzai T§chuhßkai to §pähku pa=jehmis und taß kaß eek§chan mums gir
śatzidams Tahß Śeewas Śähklai buhß tai T§chuhßkai tam Wällam to Ghallwu śa=§pahrdiet unnd ar to Wah
śohlietz kattram buhß tam Wällam ka Elles T§chuhßkai to Ghallwu śamiet und to Pa§śaul pe§tiet us kattr
Jericho eet mehß klau§śijam wairahk tai T§chuhßkai tam Wällam
3 Tas darra tai wätzai T§chuhßkai dußmuß vnd gribb to

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015