Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: t§chettrus
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

by jehme tee winja Drehbes vnd darriya t§chettrus daļļus ick=kattram Kaŗŗawieram weenu ta lieds arr
diwi trieß t§chettrus Neddeļus
bijis No teem Judeem eśmu es peezkahrt dabbujs t§chettrus deśmits
und a§toņus deßmits und t§chettrus Ghaddus winja d§iewoju§śi
t§chettrems rottems jßdalliet vnd t§chettrus
kurr mehß d§irrdam ka JE§us Chri§tus T§chettrus tuhxto§chus
liums Ai§to teita d§irrdam mehs ka JE§us Chri§tus T§chettrus Tuhxto§chus Zillwäkus kattri trieß Deenas py
t§chettrus Ghro§§chus
M Dohd t§chettrus
Brienumu ka JE§us Chri§tus t§chettrus tuhxtohśchus
by jehme winja Drehbes unnd darrija t§chettrus Daļļus ick=kattram Kaŗŗawieram weenu ta
nhe by wairahk ka t§chettrus deßmits Śitteņus doht Bett to

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015