Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: t§chettras
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Schits t§chettras Leetas apdohmaht
No teems kattreems t§chettras Kahjas gir
kattrai t§chettras kahjas gir
t§chettras rättais pillu
deßmitz rei§as śeptinjas Rei§as taß nakahß T§chettras
turr t§chettras de§śmitts Nacktis und Deenas nei Mais ehdis
d§iewu to Lazarum katters jaw t§chettras Deenas Kappa` ghullejiß
Ścheit d§irrdam mehß ka t§chettras Kaitas gir kapehtz
Wahrdu mahzameeß t§chettras ghaŗŗas Deenas to Deenu
und appack§cha t§chettras Śuddraba=Kahjas Śchiß
dauds kattri to Kunghu JE§um zeenija und runnaja t§chettras deßmits Deenas tick jauke tick mielighe kamähr
wings jaw t§chettras Deenas apracktz by litzis d§iewu zellteeß
24 T§chettras leetas gir ma§as wirß

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015