Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: skreet
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Tahs Raudawas ne warr śkreet wiņņam tahs spalwas wehl stahw eeksch
ne apkawehs Skreet us Galla in eekśch Nahwes Deewa tizzigs
Tahs raudawas ne warr śkreet wiņņahm{wiņņham} tahs spalwas wehl
Skreet Skreeschu
is=skraidiht Skreet skreeschu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015