Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: puhķim
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

6 Par wiśśahm Leetahm tam Puhķim Ar taweem Eņģeļeem pretti
6 Ne dohd Puhķim tahdu Spehku Darriht kahdu Nelaimib' Ugguns
6 Nhe dohd Puhķim tahdu Spehku

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015