Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: puhķi
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Debbeśi^ Miķķelis un wiņņa Eņģeļi kaŗŗoja prett to Puhķi un tas Puhķis kaŗŗoja un wiņņa Eņģeļi
Un peeluhd§e to Puhķi kas tam Swehram Warru dewis bij un peeluhd§e to S
Un tas śagrahbe to Puhķi to wezzu T§uhśchku kas irr tas Wels un Śatans un
Śahtanu Puhķi In tas Śahtans Puhķis kaŗŗoja in wiņņa Eņģeļi

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015