Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: puķķes
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Rudsu Puķķes Rudsu
Puķķes in śmirdejt labbi
Ņemmeet wehra tahs Puķķes ka tahs aug tahs ne §trahda neds wehrpj Bet es śa
sśpehzigs Gann drih§ tam arrid§an jamir§t ka` tahs Puķķes us §aļļa Lauka
eśśohts śauks Gann drih§ buhs prohjam ja=eet Ka` Puķķes Lauka^ wih§tat
3 Lihd§ ka` Roh§chu Puķķes §aļļo Starp teem aśśeem Ehrkśchķiścheem
Leddu wemj Ar Puhpuliścheem Me§ch isplauk§t In Puķķes rahda
Ka Puķķes Lauka^ wie§tat juhs
Behdu Puķķes plukdams
Rahwa puķķes Rehdiht
Ugguns ugguna puķķes

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015