Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: puķķe
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

rr ka Sahle un wiśśa Zilweka Gohdiba irr ka Sahles Puķķe ta Sahle irr śawihtuśi un wiņņas Puķķe irr nokrit
ka Sahles Puķķe ta Sahle irr śawihtuśi un wiņņas Puķķe irr nokrittuśi
śch śawas Pa§emmośchanas jo wiņśch ka weena Sahles Puķķe aisees
to Kar§tumu un irr to Sahli iskaltejuśi un wiņņas Puķķe irr nokrittuśi un wiņņa Waiga Jaukums irr no§uddi
wiņ§ch §eed ka Puķķe us Lauka

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015