Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: peenagglohtz
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

leeli Sirrņi us Semmes kritta py Kru§tu peenagglohtz §krehja
Kru§ta Kohku peenagglohtz kurr Wings arri śawu
ar Kahjam und Rohkahs peenagglohtz und warr tomähr Pilatam
mirr§t tick weeghle py Kru§tu plix peenagglohtz ka da§§ch
Rohkahm peenagglohtz kaŗŗ gir winjam to Briedi ka kahds
ka CHRi§tus py Kru§tu peenagglohtz nomirr§t biedameeß

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015