Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: patappas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

en jelle weenada^ Prahta^ par kahdu Brihdi ka jums Patappas eśśus pee Gawenes un Peeluhgśchanas un nahzeet at
taggad kaß nu warr Ba§niza` eet mann nhe gir Patappas taggah äßmu eß wehl jauns w䧜äls Zillwähx nu gir
Patappas ka tee tohß Bährnus ißmahziet warr Tapehtz gir
nhe tick dauds nhe gir patappas ka warrätu Ghallwu paka§śiet

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015