Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pahtareems
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Bährnam buhß ko=labb no Pahtareems Dewa=D§eeßmeems
und ar Pahtareems Tapehtz luhds ick deenas Deewu tawu
pa§śchi arrid§an nhe dohma dauds us Pahtareems und tee Deewa
dohd tapehtz tee arrid§an tick rätte us Pahtareems und Pateick§chanu
räds kad Śwehdeena` buhß Deewam kallpoht ar Pahtareems und Deewa=D§eeßmeems Ba§niza` tad zittz eet us{}
taweem Pahtareems Wings ghodighe töw attmaxahß und tu
MYļi Brahļi e§śeeta ghaddigi vņd mohdrigi py Pahtareems Bett par wi§śahms leetahms myļoyeetees
Vnd wings czehlehß auk§cham no teems Pahtareems vnd nahze py śaweems Mahzekļeems vnd attradda
Ar D§eeßmeems vnd ar Pahtareems Tam alla§chien patteikt

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015