Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pahtareem
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Nopuhśchanu und Śirrds Pahtareem ka Deews patz śacka
tohp śwehtitas zaur Deewa Wahrdu und zaur Pahtareem śacka taß Apu§tuls Pahwils Ar muh§śu Luhk§chanu l
Spittalighi Wieri arrid§an arr ghaŗŗeem Pahtareem nhe peeluhd§e
Vnd wings zehlehß auk§cham no teem Pahtareem und nahze py śaweem Mahzekļeem unnd attradda
Ar D§eesmem und ar Pahtareem Tam alla§chien Patteikt

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015