Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pa§trahdneeku
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

w paśchu tam Kungam derrigu preekśch§tahdiht weenu Pa§trahdneeku kas ne tohp apkaunohts kas tohs Wahrdus tahs Pate

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015