Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pa§trahdaśchanu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Lohzekli kas ohtram Paliga^ nahk pehz to §pehzigu Pa§trahdaśchanu ikweena Gabbala śawa^ Mehra^ ka ta Meeśa pee=aug
To śakku es Kuŗŗa Atnahkśchana irr pehz to Pa§trahdaśchanu ta Śataņa ar wiśśadu nepateeśu Spehku un Sihmehm

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015