Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: ohgas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

eem Ehrśchķeem ne warr śalaśśiht Wihģus neds Wihna Ohgas no teem Dad§cheem
ihna Ķekkarus ta Wihna=Kalna tahs Semmes jo wiņņas Ohgas irr eenahkuśchas
Pihladschu ohgas Pihle Mescha Pihle
tad skaidrs gaiśs jagaida ohgas jau
Wihna kohks wihna ohgas Wahriht wirt
Pihladschu Ohgas Pihle Mescha=Pihle
wakkara^ sarkst tad skaidrs gaiss jagaida Ohgas jaw apśarka^s apśarkstahs

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015