Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: ohd§e
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Tśchuhśka in duŗŗ ka` Ohd§e
u bija śakrahjis un pee Ugguni likke isgahje weena Ohd§e no ta Kar§tuma un aptinnahs apkahrt wiņņa Rohku
nahze weena Ohd§e und kehrehß Paulo py Rohkas To räd§ädami
vnd durŗ ka Ohd§e 31 Tad tawas Atzis pehtz zittahms Śeewahms
Ghlohdäns Ohd§e D§ällons

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015