Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: ohd§cho
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

jis pee wiņņa Kri§tibu nahkam śazzija us teem Juhs Ohd§cho D§immums kas irr jums rahdijis isbehgt no thas na
atwehrts Kaps ar śawahm Mehlehm d§enn tee Wiltibu Ohd§cho D§ellons irr appakśch wiņņo Luhpahm

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015