Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: ohd§cho=d§immums
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Juhs Ohd§cho=D§immums ka warraht juhs ko labbu runnaht ļauni buhdami Jo
Juhs Tzuhśchkas un Ohd§cho=D§immums ka isbehgśeet juhs no thas Elles Śohdibas
im kas isgahje ka tee kri§titi taptu no wiņņa Juhs Ohd§cho=d§immums kas irr jums rahdijis isbehgt no tahs nahkośchas

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015