Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nhewe§śeliba
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

awu Barribu Ta lieds Meeru §chinny Semme Nhekahda Nhewe§śeliba parahdahß Weenu ghodigu ghuddru Wir§śeneeku
wa§ayahs Nhe kahda Nhewe§śeliba töw ai§karr Kattra deenas
Nhekahda Nhewe§śeliba parahdahß Weenu ghodigu
wa§ayahs Nhe kahda Nhewe§śeliba töw ai§karr
Nhewe§śeliba
Nhewe§śeliba
Nhewe§śeliba
ścham wi§śas leetas und irr wi§śenada Śohdiba und Nhewe§śeliba klau§śiju§śi und us tawu Wahrdu bäghu§śi Teitan
winjai nhe gir Zehrmes jeb zitta kahda Nhewe§śeliba ka
udis unnd Semm ißpoh§ta kad bahrghi{dahrghi} Laiki Nhewe§śeliba und da§chada Śährgha tohß Zillwäkus ißbeedina tad
nhewe§śeliba
Weens Konings tappa nhewe§śals ar Kahjahms unnd ta Nhewe§śeliba jo Deenas jo wairojahß unnd wings irr Nhewe§śels
nhe mirr§t Ai§to Nhewe§śeliba und Nahwe attlätz no
tam kahda Nhewe§śeliba pee=eet Par wi§śahm Leetahm ey py
Śährghu Nhewe§śeliba Śährgha
und Nhewe§śeliba us winju ka Wä§mis uskrjautz{uskruatz} ghulleja w
gir nhe ka nhew䧜äla D§iewo§chana jeb muh§chiga Nhewe§śeliba 18 Tas gir iht ka kahtz krahßnis Ähdens preek§ch
iht ka ghau§cha Nhewe§śeliba alla§ch pamohdina
27 Jemmees ko labb §trahdaht tad nhe notix töw Nhewe§śeliba 28 Mayotaju teitz tee ļaudis vnd śacka tas 䧜oht

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015