Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nheghau§śibu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

2 Ja mehs to 䧧am jämu§chi Ar Kahribu und Nheghau§śibu
tad dauds nhepatteeß noteek bett kaß to nheghau§śibu eenied taß illghe d§iewohß
eems Juddeems ļohte barx by ar dauds leetams śawu Nheghau§śibu leppnibu vnd Pahrghallwibu d§iedams gir tee Juddi
jeb Nheghau§śibu nhe laideeta no jums ißpau§t
2 Ja mehs to 䧜aam jämu§chi Ar Kahribu vnd Nheghau§śibu Czaur to mehs warrätam dabbuit Tawu Dußmibu O
vnd nheghau§śibu Vnd kas wehl wairahk kahweht warr Py

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015