Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nheghantibu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

to Nheghantibu tahß Jßpo§tiśchanas śwähta` Weeta`
Spähku und Kaŗŗu taps apśäh§ta kad nu juhß tadu Nheghantibu
Nheghantibu tahß Aelkadewibas Burrwibas Śahls=Puh§chlo§chanas
Nheghantibu tahß Swehre§chanas Deewu nhepattee§śe Minne§chana
Lahde§chanas to Nheghantibu ka Deewa Wahrds
mahzaiteeß labbe darriet Nhe darraita jehle tadu Nheghantibu ko Deews taß Kungs eenied Bett ko par

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015