Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nheghanntibu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

red§e§śeeta to Nheghanntibu tahß
to Nheghanntibu tahß Jßpoh§tiśchanas no
Ka nu ar tahdu Nheghanntibu tahß Aelkadeewibas unnd
to Nheghanntibu tahß Nheklau§śi§chanas Bährni nhe
Kunghus und Gha§pa§chas kauneteeß to Nheghanntibu
Nheghanntibu tahß Mauzibas und Laulibas Pahrlauśchanas
to Nheghanntibu tahß Sahd§ibas Peewillśchanas to Mählo
zittz no zittu attwiļļ Vnnd kaß warr wi§śu Nheghanntibu iߧkaitiet
tahdu Nheghanntibu ko Deews taß Kungs eenied tad
nu red§e§śeeta to nheghanntibu tahß ißpoh§ti§chanas
2 Raug eek§chan Nheghanntibu äßmu eß darrietz

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015