Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nheghannta
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

weena nheghannta leeta vnnd winya
tee§cham śamaitata Preek§chan Deewu gir ta nheghannta Nhe
nheghannta
Dähls Vnd tahda Nheghannta Leeta gir taß Zillwähx
Ghräkeems Teitan apdohma` nu O Zillwähx kahda nheghannta leeta gir tee Ghräki unnd ka ļohte Deews tadehļ a
wi§śai Mee§śi buh§śi tu weena nheghannta Leeta Taß
nheparei§e darra gir Deewam Nheghannta Leeta Kaß
und kahda Nheghannta Leeta tee Ghräki preek§chan Deewu gir
ta Luhkśchana gir Deewam weenam nheghannta leeta
und Trackghallwiba gir nheghannta Leeta und taß Beßdeewiegs
nheghannta Leeta gir ka irr wi§śi Ghräki preek§ch Deewa

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015