Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nhebehdneex
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Bett nahtz śchurr tu pahr=ghallwis tu nhebehdneex tu
22 Vnd kad kahtz Nhebehdneex to d§irrd tad wings tatt§chu śawa`
ta arrid§an taggad śchiennieß laikohß da§§ch Nhebehdneex und Beßdeewiegs tohp attra§ts katters waiza kur p
31 Nhe darri ka kahtz Nhebehdneex vnd
no Kunghu bett weens Nhebehdneex pa§uhdena śöw pa§§chu
24 Kaß Läppnis vnd Nhebehdneex gir
Ta=ba=pehtz daśch nhebehdneex śacka Tatt§che mirr§tama
nhebehdneex
nhebehdneex
nhebehdneex
Klau§śais śchurr tu Nhebehdneex Taß Kungs JE§us
py töw ścheitan wirß Semmes buht ka tad da§śch Nhebehdneex
tu nhebehdneex negg by śchiß Zillwähx ghann jauns und
§chehlighu Deewa Wahrdu usturrätu und baŗŗotu Kad Nhebehdneex apdohmatu ka tam ja=mirr§t nhe buhtu taß tick dro
no Ghräkeem Bett ko tu Nhebehdneex par to bähda

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015